Ny kampagne skal forebygge eksamenssnyd

God akademisk praksis og videnskabelig redelighed er grundlæggende byggesten på et universitet – også for de studerende, som skal overholde de regler, der gælder til eksamen. En ny kampagne skal være med til at forebygge eksamenssnyd på AU – og som underviser spiller du en vigtig rolle. Få overblik over reglerne på AU’s nye side om eksamenssnyd.

En ny kampagne skal hjælpe AU's studerende med at blive klogere på reglerne for eksamenssnyd. Grafik: Cecilie Elgaard

Eksamenstiden nærmer sig og dermed også risikoen for, at du som underviser skal forholde dig til studerende, der – bevidst eller ubevidst – har snydt til eksamen. Måske har den studerende glemt at angive en kilde eller ikke parafraseret korrekt, måske har to studerende arbejdet ulovligt sammen, eller noget helt fjerde ...  

En ny kampagne sætter fokus på god akademisk praksis og reglerne for eksamenssnyd blandt AU’s studerende. Eksamenssnyd har ikke blot alvorlige konsekvenser for den studerende, men gør det også sværere at regne med værdien af universitetets uddannelser. Derfor er målet med kampagnen at få flere studerende til at sætte sig godt ind i reglerne, så de ved, hvad de skal være opmærksomme på, fortæller Lise Wogensen Bach, prodekan for uddannelse på Health, som også er i spidsen for den bredt sammensatte arbejdsgruppe, der står bag den nye indsats for forebyggelse af eksamenssnyd.

”Vi ved, at mange sager om eksamenssnyd kunne undgås, hvis de studerende var fortrolige med god akademisk praksis – særligt reglerne for kildehåndtering. Fx ved mange studerende ikke, at de skal henvise til sig selv, når de genbruger tekst fra deres gamle eksamensopgaver i en ny eksamen. Og det er bare ét eksempel på en ærgerlig fejl, som man nemt vil kunne forebygge med mere viden,” siger hun.

Hvordan kan du hjælpe dine studerende?

Undervisere spiller en vigtig rolle i at forebygge eksamenssnyd blandt de studerende ved at sætte fokus på de akademiske regler og normer, som de studerende forventes at efterleve – herunder til eksamen.

”Som underviser er du oftest den nærmeste til at hjælpe dine studerende til at blive klogere på god akademisk praksis og reglerne for eksamenssnyd,” siger Lise Wogensen Bach, som opfordrer undervisere til at fortælle deres studerende om reglerne i forbindelse med eksaminer og afleveringer, og også guide dem til, hvor de kan læse mere. Til det formål har AU Uddannelse fået udarbejdet et slidesæt, du som underviser kan dele med dine studerende og tilpasse efter behov.

  • Download slidesættet på AU’s side om eksamenssnyd
  • Du kan også henvise dine studerende til undgaasnyd.au.dk, hvor de kan læse mere om reglerne og teste deres viden i quizzen om eksamenssnyd. Quizzen kan også tilgås fra Brightspace.

Sådan håndterer du mistanke om eksamenssnyd

Hvis du som underviser får mistanke om, at en studerende har snydt til eksamen, har du altid pligt til at indberette det til Uddannelsesjura på AU. Sådan er du med til at sikre kvaliteten af AU’s uddannelser og troværdigheden af de studerendes eksamensbeviser.

AU’s side om eksamenssnyd kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om eksamenssnyd. Siden er netop blevet revideret, så den nu indeholder trin-for-trin vejledninger til, hvordan du dokumenterer og indberetter din mistanke. På siden får du også et overblik over processen fra den første mistanke til den endelige afgørelse.

Fakta om kampagnen

  • Kommunikationsindsatsen er blevet igangsat af AU’s Uddannelsesudvalg
  • Kommunikationsmaterialet er kvalificeret af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra det videnskabelige og teknisk-administrative personale samt studentersiden
  • Indsatsen består af en række aktiviteter over for de studerende på AU’s centrale platforme