Ny model for fondsfinansiering styrker dansk forskning 

​​​​​​​Seks fonde og Danske Universiteter har indgået en aftale om fondenes bidrag til afledte udgifter ved fondsbevillinger. Aftalen skaber større transparens om fondenes bidrag til forskning på universiteterne og definerer en klar økonomisk fordelingsnøgle mellem universiteter og fonde.

Det skriver Danske Universiteter i en pressemeddelelse om aftalen med de seks fonde: Novo Nordisk Fonden, Villum Fonden, Carlsbergfondet, Velux Fonden, Lundbeckfonden og LEO Fondet. 

 Aarhus Universitet og de øvrige 7 danske universiteter er med i aftalen. Formålet er at få en “klar betalingsfordeling mellem fonde og universiteter samt mere forenklede og standardiserede ansøgnings- og administrationsprocesser til gavn for både universiteter, forskere og fonde", som det fremgår af pressemeddelelsen.

Med aftalen frisættes en del af universiteternes basisforskningsmidler, der i dag finansierer afledte omkostninger forbundet med private, eksterne forskningsbevillinger. Det samlede bidrag til dækning af afledte omkostninger anslås at vil ligge mellem ca. 700-800 mio. kroner årligt, når aftalen er fuldt indfaset. Rektor Brian Bech Nielsen er tilfreds med aftalen:

”Med denne aftale får vi skabt en bedre økonomisk balance mellem bevillingerne fra de private forskningsfonde og den øvrige forskning på universiteterne. Universiteterne vil på den baggrund i øget omfang kunne prioritere egne forskningsmidler til gavn for kvaliteten af dansk forskning. Det er en rigtig god dag for dansk forskning,” siger Brian Bech Nielsen, rektor for AU og formand for Danske Universiteter i pressemeddelelsen fra Danske Universiteter om aftalen.

Aftalens tekniske udmøntning vil komme på plads inden for få måneder i et samarbejde mellem de seks fonde og Danske Universiteter. Derefter vil den nye projekttillægsmodel blive udmøntet. Det vil der komme nærmere information om i foråret 2024.

Læs mere om de nærmere detaljer i aftalen i pressemeddelelsen og øvrigt informationsmateriale fra Danske Universiteter.

Artiklen er baseret på pressemeddelelsen fra Danske Universiteter.