Ny organisering baner vej for en styrket støtte til forskningsområdet

En ny organisering af AU Forskning skal videreudvikle støtten på forskningsområdet. Målet er, at forskere oplever en dækkende og sammenhængende support. Fokus er blandt andet på opfyldelse af eksterne krav til forskningsdata, sikker håndtering af internationalt forskningssamarbejde, støtte til kommercialisering og en klar arbejdsdeling mellem fakulteterne, Erhverv og Innovation samt AU Forskning.

Foto: Jesper Rais

Markante ændringer og prioriteringer skal give forskerne en oplevelse af større sammenhæng og hurtigere adgang til støtte og rådgivning. Sådan lyder ambitionerne for den nye organisering af AU Forskning, som er vedtaget i universitetsledelsen efter en intern dialog med repræsentanter for fagmiljøerne og medarbejdere via LSU.

Ny enhed for forskningsdata og -administration

I AU Forskning etableres en enhed for forskningsdata og -administration. Enheden får bl.a. til opgave at understøtte arbejdet med persondataforordningen, data management, Open Science og retningslinjer for internationale forskningssamarbejder (URIS). Derudover skal enheden bl.a. understøtte forskningsudvalget, styrke ledelsesinformation om forskning og bidrage til systemunderstøttelse på forskningsområdet.

Ifølge universitetsdirektør Kristian Thorn afspejler den nye organisering de komplekse krav, der kommer fra omverdenen.

”Forskere oplever, at det bliver stadig mere udfordrende at leve op til eksterne krav på forskningsområdet. Ansvaret kan vi ikke tage fra den enkelte projektejer, men vi kan gøre det let at få overblik over, hvad der skal iagttages, og hvor man kan hente hjælp i processen”, siger Kristian Thorn og understreger, at enheden i samarbejde med fakulteterne kommer til at se på, hvordan forskerne støttes både lokalt og i Fællesadministrationen.

Støtte til kommercialisering samles i Erhverv og Innovation

Det nuværende TTO vil forsat levere juridisk bistand i forbindelse med samarbejdsaftaler. Arbejdsgrundlaget vil i den kommende tid blive udviklet i tæt dialog med fagmiljøerne og medarbejderne i TTO. Målet er klart. Der skal ske en markant reduktion af ventetiderne for forskere på AU og i samarbejdet med hospitalerne i Region Midt.

Som noget nyt vil aktiviteter forbundet med forretningsudvikling og patenter blive samlet i Erhverv og Innovation (EogI).

”Ved at forankre vores viden og aktiviteter om forretningsudvikling og kommercialisering hos Erhverv og Innovation, får forskerne én indgang til håndtering af aktiviteter med et kommercielt potentiale”, siger erhvervsdirektør Lone Ryg Olsen og fremhæver, at et tæt samarbejde mellem TTO og EogI fortsat er vigtigt..

Tidligere på måneden kunne universitetsledelsen også melde ud om en ny arbejdsdeling inden for ansøgningsstøtten mellem fakulteterne og AU Forskning.

Som et vigtigt skridt er der gang i rekruttering af en vicedirektør til at stå i spidsen for AU Forskning (se stillingsopslag). Derudover tages der hul på det konkrete arbejde med at udvikle de enkelte områder og få den nye organisering på plads. I den proces vil der være tæt dialog med hvert fakultet.

Fakta om ny organisering af AU Forsknings aktiviteter

AU Forskning vil fremover bestå af tre enheder med hver sin funktionschef med reference til vicedirektøren:

Forskningsdata og -administration – opgavefokus:

 • Informere om håndtering af forskningsdata, udvikle AU’s retningslinjer og værktøjer i juridiske spørgsmål og yde ekspertbistand knyttet til forskningsdata.
 • Udvikle rammer for data management/open science, herunder ansvar for AU’s politikker og rammer angående indsamling, behandling, opbevaring og deling af digitale forskningsdata (FAIR).
 • Koordinere implementeringen af retningslinjer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde (URIS), herunder eksportkontrol.
 • Understøtte forskningsetik på AU.
 • Understøtte forskningsudvalget i samarbejde med Universitetsledelsens stab.
 • Varetage systemejerskab for AU’s løsninger til forskningsadministration, bl.a. ERDA/SIF.
 • Ansvarlig for ledelsesinformation knyttet til forskningsområdet og kontakt til Det Kgl. Bibliotek.

Forskningsstøtteenheden – opgavefokus:

 • Forskningsstøtteenheden får fokus på ansøgningsstøtte, hvor universitetet og forskere har særlig gavn af specialiseret viden på tværs, bl.a. udvalgte EU-midler. Fakulteterne skal fremover varetage ansøgningsstøtte til de fonde, hvor fagspecifik specialiseret viden tæt på fagmiljøerne er vigtig.
 • Få overblikket i denne nyhed

TTO (Technology Transfer Office) – opgavefokus:

 • Understøtte et højt niveau af forskningssamarbejde med eksterne aktører. Fokus i den kommende tid vil bl.a. være på prioritering af sagstyper og udvikling af standardkoncepter og -kontrakter samt monitorering af ventetider i forbindelse med gennemgang og forhandling af samarbejdsaftaler.

Forretningsudviklings- og patentaktiviteter samles i Erhverv & Innovation

 • Der arbejdes på at give forskere én samlet indgang for støtte til aktiviteter knyttet til kommercialisering (innovation, patenter m.v.)
 • Aktiviteterne samles i Erhverv og Innovation med virkning fra august 2023.