Ændringer på vej i ansøgningsstøtte til eksterne fonde

Fra og med næste år ændres arbejdsdelingen om ansøgningsstøtte mellem fakulteterne og Forskningsstøtteenheden. De overordnede rammer er på plads, og i den kommende tid afklares den videre udmøntning.

Billede af amfiscene i Universitetsparken i Aarhus.
Foto: Jesper Rais

Omfanget af ekstern forskningsfinansiering er vokset gennem de seneste år – det samme er kompleksiteten i krav og processer for ansøgningerne. Det har medført, at efterspørgslen på støtte til ansøgninger er steget. En ny organisering skal bidrage til en tydelig arbejdsdeling mellem Forskningsstøtteenheden i AU Forskning og fakulteterne. 

Fra 2024 vil Forskningsstøtteenheden fokusere sine kræfter på at hjælpe med ansøgninger til bl.a. specifikke EU-midler, udvalgte programmer under Innovationsfonden, Danmarks Grundforskningsfonds Centres of Excellence og komplekse multipartnerprojekter. Forskningsstøtteenheden vil tilbyde ansøgningsstøtte til en række virkemidler, hvor universitetets forskere har særlig gavn af at kunne trække på specialiserede kompetencer og viden i forhold til netop de midler.

Den administrative ansøgningsstøtte til en række andre eksterne fondsmidler vil til gengæld fremover blive forankret på fakulteterne. Det gælder virkemidler, hvor fagspecifik specialviden og kompetencer er væsentlige. Eksempler er Danmarks Frie Forskningsfond og Novo Nordisk Fonden.

Ovenstående gælder ikke Health, hvor samarbejdet om ansøgningsstøtte skal afklares nærmere med Aarhus Universitetshospital og Region Midtjylland.

De overordnede rammer for den nye organisering er drøftet og besluttet i universitetsledelsen. Ledelsen af Forskningsstøtteenheden og universitetsdirektør Kristian Thorn vil i den kommende tid i dialog med fakulteterne konkretisere arbejdsdelingen.

”Det er vigtigt, at AU fastholder sit flotte eksterne hjemtag de kommende år. Derfor tager vi nu initiativ til at konkretisere de nye rammer for ansøgningsstøtte i et tæt samarbejde mellem fakulteterne og Forskningsstøtteenheden. Målet er, at det skal være klart for forskerne, hvem de kan gå til med hvilke ansøgninger, og at de får god hjælp”, siger Kristian Thorn.

Træder i kraft i 2024 – med mulighed for fleksibilitet

Fakultetsledelserne sætter i den kommende tid gang i en proces med at afdække, hvordan ansøgningsstøtten bedst organiseres lokalt.

Den nye organisering træder som udgangspunkt i kraft fra begyndelsen af 2024.

Der kan være tilfælde, hvor en ny opgavefordeling indfases senere. På tværs af universitetet kan forskere i overgangsperioden forvente høj fleksibilitet hos Forskningsstøtteenheden og fokus på koordinering og videndeling.

”Vi skal sikre os, at ingen opgaver bliver tabt mellem stolene. Nu og i fremtiden kommer der til at være et tæt samarbejde på tværs af AU, og med den nye organisering vil Forskningsstøtteenheden stå i spidsen for et netværk, der sikrer koordinering og videndeling på tværs”, siger Kristian Thorn.