Ny rejsepolitik lægger op til færre og mere klimavenlige rejser

AU’s reviderede rejsepolitik indeholder forslag til en række nye klimatiltag og en opfordring til at overveje rejsen en ekstra gang.

Forslag til en mere klimavenlig rejsepolitik på AU er i bred høring på universitetet frem til 1. marts og indeholder bl.a. en opfordring til at tage tog frem for fly i Danmark. Foto: Colourbox.

I fremtiden skal AU’s ansatte rejse med større omtanke for klimaet. Det er kernen i den nye version af AU’s rejsepolitik, som universitetsledelsen netop har sendt i bred høring på universitetet.  Rejsepolitikken udspringer af AU’s klimastrategi 2020-2025 og målsætningen om at reducere universitetets CO2-udledning fra transportområdet.

En bredt sammensat arbejdsgruppe med repræsentanter udpeget af de akademiske råd, udvalgte institutsekretariatsledere og repræsentanter fra fællesadministrationen har udarbejdet forslaget, som efterfølgende er blevet behandlet i universitetsledelsen.

Med det nye forslag har det været vigtigt for universitetsledelsen at balancere behovet for at rejse med hensynet til klimaet, fortæller universitetsdirektør Arnold Boon:

”Vi er et internationalt universitet, og vores forskere, undervisere og administrative medarbejdere er afhængige af at kunne rejse ud i verden – både for at mødes med internationale samarbejdspartnere, indsamle forskningsmateriale, hente inspiration og udveksle erfaringer. Det skal vi fortsætte med – men vi skal sørge for, at det sker med omtanke for klimaet, og at vi overvejer, hvornår det at mødes fysisk har afgørende betydning – og hvis det har, hvordan man så rejser hensynsfuldt i forhold til klimapåvirkning.”

Tog frem for fly i Danmark

Forslaget til den nye rejsepolitik indeholder ikke påbud. Konkret opfordres ansatte til at overveje rejsen en ekstra gang og undersøge, om den fx kan erstattes meningsfuldt af et virtuelt møde. Ansatte opfordres desuden til ikke at rejse med fly inden for landets grænser, men tage toget i stedet for, hvis togrejsen kan klares på mindre end fem timer.

Med det nye forslag opfordres medarbejdere desuden til at bruge CWT (Carlson Wagonlit Travel), når de booker flyrejser. Bookes flyrejsen via CWT kan der nemlig fx trækkes data om CO2-udledninger relateret til rejsen – data som AU bruger ifm. udregningen af universitetets årlige klimaregnskab.

”Grønne rejsevaner har en positiv effekt på klimaet, og som universitet og arbejdsplads har vi et ansvar for at skubbe til den udvikling. Klimavenlige rejsevaner er en del af vores fælles samfundsansvar”, siger universitetsdirektør Arnold Boon.

Kom meget gerne med input

Den reviderede rejsepolitik er sendt i høring hos fakulteterne, institutterne, de akademiske råd, HSU, HAMU, FSU’erne, FAMU og LEA frem til 1. marts. Universitetsledelsen opfordrer alle til at komme med deres input til forslaget. Det foregår ved at tage kontakt til de lokale ledelser eller bruge samarbejdsorganerne. Se forslaget til den nye rejsepolitik her.

Kort om AU’s forslag til revideret rejsepolitik

  • AU’s rejsepolitik indeholder en overordnet gennemgang af, hvordan du som medarbejder skal forholde dig til rejseformer, rejsebooking og rejseafregning.

Nærmere om høring og tidsplan

  • AU’s reviderede rejsepolitik er i høring hos fakulteterne, institutterne, akademiske råd, HSU, HAMU, FSU, FAMU og LEA frem til 1. marts.
  • Rejsepolitikken præsenteres for bestyrelsen 7. april og forventes at træde i kraft senest i 3. kvartal 2022.