Nyt online univers skal understøtte kvalitetsarbejdet på AU

Et nyt online kvalitetsunivers gør det nemmere for alle, der arbejder med uddannelse på AU, at finde information om kvalitetsprocesserne på både universitets- og fakultetsniveau.

På Aarhus Universitet arbejder man løbende og systematisk med at sikre kvaliteten af uddannelserne. Det arbejde skal det nye kvalitetsunivers understøtte. Foto: Foto: Anders Trærup

Alle, der arbejder med uddannelse på Aarhus Universitet, får nu et bedre værktøj i hånden – hvad enten man er medarbejder eller ekstern samarbejdspartner. Et nyt online kvalitetsunivers giver en samlet indgang til al relevant information om kvalitetsarbejdet, og det gør det nemmere at få overblik over de forskellige processer på universitets- og fakultetsniveau.

Udgangspunktet for det nye univers er AU’s kvalitetspolitik for uddannelsesområdet, som sætter en fælles og værdibaseret retning for kvalitetsarbejdet på tværs af universitetet. Det nye univers erstatter den eksisterende kvalitetsportal og har fokus på at skabe bedre sammenhæng mellem tværfakultære og lokale processer. Derfor er det som noget nyt bygget op med information om det samlede kvalitetsarbejde på AU og et integreret univers for hvert fakultet, som udfolder de lokale kvalitetsprocesser og -tiltag ud fra den fælles kvalitetspolitik.

Prorektor Berit Eika står sammen med AU’s Uddannelsesudvalg bag beslutningen om det nye kvalitetsunivers, og hun glæder sig over, at det nu er klar til at blive taget i brug:

”På Aarhus Universitet foregår kvalitetsarbejdet på mange organisatoriske niveauer, men altid med samme mål for øje; nemlig at sikre, at vores uddannelser er kendetegnet ved dyb faglighed og et engagerende studiemiljø til glæde for studerende og samfundet. Det nye univers kan forhåbentlig understøtte det arbejde,” siger hun.

Studieleder på cand.merc.aud.-uddannelsen Frank Thinggaard har været med i udviklingen af det nye kvalitetsunivers, og han fremhæver flere fordele ved opbygningen:

”Det nye univers giver både interne og eksterne brugere et godt overblik over, hvilke parter der indgår i kvalitetssikringssystemet, og hvilken rolle de har. Universet er struktureret ud fra delpolitikkerne i AU’s kvalitetspolitik, hvilket gør det let at orientere sig, og underpunkterne til hver delpolitik gør det samtidig konkret, hvad hvert fakultet forstår ved den enkelte politik,” siger han.

Det nye kvalitetsunivers er udviklet af en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra fakulteterne og Uddannelsesstrategisk Sekretariat og med bred involvering af medarbejdere rundt omkring på universitetet. Det forventes at ligge klar i en engelsk version før sommeren 2023.