Nyt ’partnerhus’ på campus særligt til samarbejdspartnere

Små og mellemstore virksomheder, organisationer og fonde, der samarbejder med Aarhus Universitet, får i 2025 mulighed for at komme tættere på AU’s forskning og viden, når et nyt partnerhus ser dagens lys i Universitetsbyen.

Partnerhuset placeres i bygning 1850 i den nordlige ende af Universitetsbyen. Her dedikeres ca. 10.000 m2 til Aarhus Universitets samarbejdspartnere.

I 2025 slår et nyt partnerhus for universitetets samarbejdspartnere dørene op i Universitetsbyen i Aarhus. Med denne satsning vil Aarhus Universitet og Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S (FEAS) skabe et miljø med erhvervsfaciliteter, iværksættervirksomheder og værksteder, der kan bruges til innovation, kreativitet og produktion. Husets brugere bliver små og mellemstore virksomheder, fonde, organisationer og iværksættervirksomheder, der samarbejder med Aarhus Universitet. Tanken er, at man skal kunne leje sig ind, men huset bliver også et mødested, hvor man mod betaling kan benytte sig af husets forskellige faciliteter.

Det skal styrke universitetets relationer til de vigtige samarbejdspartnere og bidrage til erhvervsudvikling, siger rektor på Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen:

”Med flere erhvervsfaciliteter på campus skaber vi et rum, som giver optimale rammer for udvikling og et godt samarbejde, og hvor især små og mellemstore videnstunge virksomheder kan få større samspil med universitetet og være med til at bringe vores forskning i spil. Derfor håber jeg, at mange af vores samarbejdspartnere vil benytte sig af denne særlige mulighed for at etablere sig centralt på AU’s campus.”

Mødested for iværksætteri, spinout og entreprenørskab

Selvom indflytningen først sker i 2025, er der allerede store forhåbninger til det kommende samarbejde, særligt hos Aarhus Universitets erhvervsdirektør, Lone Ryg Olsen, som forventer et tæt samarbejde mellem partnerhuset og AU’s iværksætterhus, The Kitchen, der bliver nabo til den kommende samling af erhvervsfaciliteter.

”Med et partnerhus og et iværksætterhus på hver sin side af det centrale strøg i Universitetsbyen får vi skabt et mødested for iværksætteri, spinout-virk­somheder, entreprenørskab, nye partnerskaber og samarbejder på tværs. Samtidig får vi skabt en glidende overgang og forbindelse fra studerende og forskere i The Kitchen til iværksættervirksomhederne og videre til det etablerede erhverv,” siger Lone Ryg Olsen.

En levende campus

Det er FEAS, som ejer bygningerne i Universitetsbyen, og ifølge direktør Jørgen Lang er partnerhuset med til at opfylde den samlede vision for udviklingen af Universitetsbyen.

”Ved at dedikere godt 10.000 m2 til erhvervsfaciliteter skaber vi et kreativt miljø og nogle fælles faciliteter, som ansporer til netværk og samarbejde på tværs af universitetet. Samtidig bringer vi liv til visionen om en levende Universitetsby, der både rummer uddannelse, forskning, boliger, erhverv og byliv,” siger Jørgen Lang.

Læs mere om AU’s fysiske campusudvikling på au.dk/nycampus

FAKTA

Sådan fordeles kvadratmeterne i partnerhuset
De 10.000 m2 til universitetets samarbejdspartnere inddeles i tre områder:

  • Ca. 7.000 m2 dedikeres til erhvervsfaciliteter, som fx udviklingsafdelinger fra større virksomheder, organisationer, fonde og mindre selskaber, som alle har det til fælles, at de samarbejder med Aarhus Universitet.
  • Ca. 2.300 m2 disponeres til Level 2 – små iværksættervirksomheder, der er tæt på at kunne stå på egne ben, men stadig har brug for en hjælpende hånd og netværk.
  • 1.200 m2 afsættes til makerspace-aktiviteter – lokaler, der er indrettet med værksteder, hvor man kan arbejde med innovation, kreativitet og produktion.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte programleder for AU’s fysiske campusudvikling, Campus 2.0, Charlotte Lyngholm Bom cl@au.dk.