Regnskab 2021: Et tilfredsstillende resultat

AU kommer ud af 2021 med et resultat tæt på det budgetterede. Et underskud på 19 mio. kroner blev til et mindre overskud takket være et højere afkast af investeringer end forventet.

Aarhus Universitets regnskab for 2021 er nu godkendt af bestyrelsen, og årets ”resultat efter de finansielle poster” er et plus på 14 mio. kroner. Afkastet af AU’s investeringer i det forgangne år blev næsten dobbelt så stort som forventet, og kigger man resultatet før finansielle poster har AU for det forgangne år et minus på 19 mio. kr.

Bestyrelsesformand Connie Hedegaard erklærer sig tilfreds med regnskabet:

”Universitetet har leveret på alle de væsentligste parametre, og vi er i bestyrelsen enige om, at resultatet ligger inden for skiven”, siger bestyrelsesformand Connie Hedegaard.

Et overskud er ikke kun et plus

Der var budgetteret med et underskud på 48 mio. korner for 2021, og det skulle dækkes af egenkapitalen. De fleste virksomheder har armene godt oppe over hovedet, når årets resultat bliver et overskud. Sådan hænger det ikke helt sammen på et universitet.

Når vi budgetterer med underskud, så er det, fordi et universitet ikke skal være en pengetank, påpeger bestyrelsesformanden:

”Vores midler skal ud at leve i form af forskning, uddannelse, innovation og rådgivning, som skaber viden og værdi til samfundet. Når det er sagt, så er afkastet af vores investeringer svært at forudsige og påvirke. Særligt de senere år på grund af corona. Men overskuddet betyder kort sagt, at universitetet har muskler til at investere i universitetets udvikling, og forhåbentlig er vi nået dertil, hvor corona ikke længere begrænser og forsinker os, som det har gjort de seneste år”.

Investeringer fortsætter

Aarhus Universitet har for det nuværende år ligeledes budgetteret med et underskud. Det er anslået til 47 mio. kroner, blandt andet med henblik på at bruge egenkapitalen til at opretholde investeringer i ingeniørområdet, men også i universitetets digitaliseringsstrategi – herunder i det kommende studieadministrative system.

De seneste år har corona været en faktor, som har givet udsving på økonomien. En ny faktor, som med sikkerhed vil påvirke universitetets økonomi de kommende år, er den politiske aftale om udflytning og reduktion af studiepladser. Det vil i løbet af i år blive mere klart, hvordan aftalen kommer til at påvirke universitetet økonomisk.

”Det er fortsat målet for de kommende år, at vi skal investere universitetets egenkapital i at styrke vores faglige kapacitet og den administrative understøttelse. Det har universitetet lagt en fornuftig plan for, og vi har i bestyrelsen stor tiltro til styringen af økonomien på Aarhus Universitet. Der er et højt fagligt ambitionsniveau, som der skal være, og bestyrelsen følger løbende op på, hvordan det går. Blandt andet i forhold til at bringe egenkapitalen i spil”, fortæller Connie Hedegaard.