Rengøringsopgave i Universitetsbyen sendes i udbud

Efter en grundig inddragelsesproces har universitetsledelsen besluttet, at rengøringsopgaven for Aarhus BSS i de kommende nye bygninger i Universitetsbyen sendes i udbud. Samarbejdsorganisationens input inddrages i udbudsprocessen.

Foto: Colourbox

Som led i campusudviklingen foreslog universitetsledelsen i foråret at udbyde rengøringsopgaven i de bygninger i Universitetsbyen, som fra 2025 skal huse Aarhus BSS’ aktiviteter på Fuglesangs Allé. Efter en grundig proces, hvor relevante samarbejdsudvalg, tillidsrepræsentanter og medarbejdere er blevet hørt, har universitetsledelsen nu besluttet, at rengøringsopgaven konkurrenceudsættes. Det nye eksamenshus i Lisbjerg bliver også en del af det samlede udbud.

Universitetsledelsen kvitterer for de bemærkninger, der er kommet til forslaget.

”De bemærkninger, vi har fået i høringsperioden, har kvalificeret beslutningsgrundlaget og bidrager væsentligt til at skærpe opmærksomheden på bl.a. medarbejdernes vilkår, kvalitet i opgaveløsningen, nærhed til rengøringspersonalet i hverdagen og sikkerhed angående fortrolighed og kritisk infrastruktur. De overvejelser kommer til at indgå i det videre arbejde med at tilrettelægge det forestående udbud”, siger universitetsdirektør Kristian Thorn og understreger, at både pris og kvalitet er vigtige faktorer.

Hovedsamarbejdsudvalget, Administrationens samarbejdsudvalg og det lokale samarbejdsudvalg for Administrationscenteret på Aarhus BSS har givet input. Dertil kommer tillidsrepræsentanter og særligt HSU’s følgegruppe for udbud.

Medarbejdere kan også byde på opgaven

Den rengøringsopgave, der nu konkurrenceudsættes, varetages p.t. af et rengøringsteam på 16 medarbejdere på Aarhus BSS. Rengøringsteamet er blevet orienteret om Universitetsledelsens beslutning. De får mulighed for at komme med et eget bud på løsningen af opgaven, og universitetet har afsat midler til at understøtte det arbejde. Skulle resultatet af den kommende proces blive, at rengøringsopgaven placeres hos en ekstern leverandør, vil medarbejderne følge opgaverne efter principperne i Virksomhedsoverdragelsesloven.

Efter sommerferien går Indkøb i AU Økonomi i gang med at udarbejde udbudsmateriale, herunder nedsætte styregruppe og arbejdsgruppe for udbuddet. Samarbejdsorganisationen vil blive inddraget og hørt i den videre udbudsproces. I første halvår af 2025 forventes det at være på plads, hvem der fremadrettet skal varetage rengøringsopgaven for Aarhus BSS i Universitetsbyen og Eksamenshuset i Lisbjerg.