Respekt for uenighed og god omgangstone på universitetet

Udmelding fra universitetsledelsen.

Den ulykkelige krig i Mellemøsten berører alle dybt. Det kan både ses og mærkes på de danske universiteter. De seneste dage og uger har opslagstavlerne på en række universiteter således været anvendt til at sende budskaber med adresse til konflikten.

Der er stærke følelser på spil, og alle har ret til at ytre sig inden for lovens rammer. Men alle har også et ansvar for at opretholde en ordentlig omgangstone og adfærd på universiteterne. Også når man diskuterer vanskelige emner.

Vi tager skarpt afstand fra chikane, intimidering og trusler mod andre, som man er uenige med. Det skal være trygt at studere og arbejde på universitetet. Også for dem man er uenige med. Vi tager klar afstand fra enhver form for antisemitisme samt hadefulde ytringer, der udtrykker foragt mod enkeltpersoner eller grupper på grund af tro, race og etnisk eller national baggrund.

Vi værner samtidig om ytringsfriheden og den enkeltes ret til at bruge den. I Danmark er ytringsfriheden en grundlæggende rettighed. Det betyder også, at man som studerende eller ansat på et universitet kan risikere at blive konfronteret med synspunkter, billeder eller grafisk materiale, der kan virke stødende. Vi forventer, at der hersker respekt om alles ret til at ytre sig – så længe det sker inden for lovens rammer.

Selvom man kan være uenige, insisterer vi på respektfuld optræden og en god omgangstone på universitetet. Oplever man chikane, intimidering og trusler eller lignende, opfordrer vi til, at man henvender sig til ledelsen.