Sådan gik universitetsvalget 2023

Universitetsvalget er slut. Stemmerne er talt op, og pladserne er fordelt. Der er både gengangere og nye ansigter, bl.a. i AU’s bestyrelse, hvor 2 medarbejderrepræsentanter fortsætter, mens et nyt medlem sidder med om bordet de næste 4 år.

AU’s nyvalgte medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen. Fra venstre: Driftsleder Uffe Pilegaard Larsen, lektor Tore Rye Andersen og professor Peter Balling.
AU’s nyvalgte medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen. Fra venstre: Driftsleder Uffe Pilegaard Larsen, lektor Tore Rye Andersen og professor Peter Balling.

Universitetsvalget 2023 er nu afgjort, og pladserne til bestyrelse, fakulteternes akademiske råd, de lokale studienævn og ph.d.-udvalgene er fordelt.

Der er både erfarne kræfter og nye ansigter blandt repræsentanterne. AU’s medarbejdere har valgt Tore Rye Andersen, lektor og afdelingsleder for litteraturhistorie på Institut for Kommunikation og Kultur samt Peter Balling, professor på Institut for Fysik og Astronomi til de to VIP-pladser i Aarhus Universitets bestyrelse. Uffe Pilegaard Larsen, driftsleder på Institut for Agroøkologi – Markforsøg Flakkebjerg er valgt til den ene TAP-plads.

Peter Balling og Uffe Pilegaard Larsen har siddet i bestyrelsen de sidste 4 år og kan nu fortsætte deres indsats i yderligere 4 år. Det nye VIP-bestyrelsesmedlem Tore Rye Andersen afløser professor Anne Skorkjær Binderkranz og træder ind i bestyrelsen d. 1. februar 2024.

Se alle valgresultaterne

20,64% har stemt
Der er universitetsvalg hvert år, men det skifter fra år til år i en 4-årig cyklus, hvem der er på valg, og hvem der kan stemme. Den samlede stemmeprocent for dette års universitetsvalg, som også tæller studerende, er 20,64% - hvilket er det højeste siden 2019. Af de videnskabelige medarbejdere har 34,67% stemt, af de teknisk-videnskabelige medarbejdere har 28,67% afgivet deres stemme.

Årets valg havde i alt 39 lokale kampvalg – dvs. valg, hvor flere kandidater er i spil til et begrænset antal pladser. Læs mere om fredsvalg og bortfald af valg på au.dk/valg

Vil du vide mere?
Læs mere på www.au.dk/valg, eller kontakt valgsekretariatet på valg@au.dk.