Slut med TikTok på AU-telefoner

Aarhus Universitet følger anbefalingen fra det nationale Center for Cybersikkerhed om ikke at bruge app’en TikTok på tjenstlige mobile enheder. Medarbejdere på AU skal derfor fjerne TikTok fra mobile AU-enheder.

Billede af person, som kigger på mobiltelefon
TikTok er ikke længere velkommen på AU-telefoner. Foto: Lars Kruse

Center for Cybersikkerhed fraråder, at ansatte i statslige myndigheder bruger TikTok på deres tjenstlige mobiltelefoner, tablets og andre mobile enheder, og den anbefaling har universitetsledelsen besluttet at følge.

Derudover må der heller ikke tilgås AU-data fra private telefoner, hvor TikTok er installeret.

”Det er meget sjældent, at vi får så direkte en anbefaling fra Center for Cybersikkerhed om at lukke ned for en bestemt app. Vurderingen er, at den udgør en potentiel sikkerhedsrisiko, fordi det er for usikkert, hvordan de mange informationer, som app’en indsamler, bliver brugt,” siger vicedirektør for AU IT Peter Bruun.

I praksis betyder det:

  • Har du en tjenstlig mobiltelefon eller tablet, skal du hurtigst muligt sørge for at fjerne TikTok-app’en. Deadline er 31. marts.
  • Har du en privat mobiltelefon eller tablet, hvor du fortsat ønsker at bruge TikTok, skal du sørge for, at denne enhed ikke har adgang til AU-data, herunder fx AU-mail, Teams eller OneDrive. Deadline er 31. marts.

Hvis TikTok anvendes til forskningsbrug skal det godkendes af den forskningsansvarlige, og herefter bedes de pågældende medarbejdere henvende sig til deres lokale IT-support med henblik på at finde en sikker løsning. - Se også FAQ om TikTok

AU har i et pilotprojekt afprøvet TikTok som en kommunikationsplatform rettet mod nuværende og potentielle nye studerende. Dette projekt lukker, og AU vil dermed ikke længere være til stede på TikTok.

Baggrund for anbefalingen

Ifølge Center for Cybersikkerhed, som er enhed under Forsvarets Efterretningstjeneste, er TikTok ejet af den kinesiske virksomhed ByteDance, og som kinesisk virksomhed er ByteDance underlagt Kinas sikkerhedslovgivning, som giver myndighederne i landet vide beføjelser til at indsamle oplysninger fra kinesiske virksomheder.

Læs anbefalingen fra Center for Cybersikkerhed

Center for Cybersikkerhed vurderer desuden, at TikToks privatlivspolitik giver app’en mulighed for at indsamle en lang række informationer og knytte dem til brugerens identitet. Derudover kan flere af de datakilder, som TikTok har mulighed for at indsamle, potentielt bruges til spionage.

Har du spørgsmål?

Har du brug for hjælp til at fjerne TikTok eller lukke for adgangen til AU-systemer på dine private mobile enheder? – Kontakt din lokale IT-support.