FAQ om TikTok

Aarhus Universitet følger det nationale Center for Cybersikkerheds anbefaling om ikke at bruge TikTok på arbejdstelefoner. Herunder kan du læse spørgsmål og svar om TikTok.


Er TikTok appen sikker?

Nej. 

Appen er af det nationale Center for Cybersikkerhed vurderet som risikabel for offentlige institutioner og enkeltpersoners privatliv og sikkerhed: 

“CFCS vurderer konkret for TikTok, at der er tale om en app, der beder om meget vide rettigheder og adgange på enheden. Disse adgange giver app'en mulighed for at indsamle en lang række informationer og knytte dem til brugerens identitet. Det gælder blandt andet oplysninger om lokalitet, kontakter og browserdata m.m. Ved anvendelse af TikTok giver brugeren almindeligvis også adgang til den mobile enheds mikrofon og kamera. 
Flere af de datakilder, som TikTok har mulighed for at indsamle, kan potentielt anvendes til at udføre spionage mod brugere af app’en.” 

Se artikel fra Center for Cybersikkerhed

Må jeg have TikTok-appen installeret på min AU-arbejdstelefon?

Nej

Med henvisning til vurderingen fra Center for Cybersikkerhed har universitetsledelsen besluttet, at tjenstlige mobiltelefoner og tablets ikke må have appen TikTok installeret. 

Må jeg bruge TikTok via eksempelvis browseren på en computer eller telefon udleveret af AU?

Nej.

Som udgangspunkt er IT-udstyr udleveret af AU tildelt adgang til universitetets systemer, og netværk og må derfor ikke forbindes til TikTok-tjenesten jævnfør ovenstående sikkerhedsvurdering.

Må jeg bruge min private telefon eller tablet med TikTok installeret til at logge ind på fx Outlook-appen med min AU-medarbejderkonto?

Nej. 

Ovennævnte beslutning indebærer krav til medarbejdere om, at adgang til AU-data ikke må etableres på private telefoner eller tablets, hvor appen er TikTok installeret. I arbejdsmæssig sammenhæng må man med andre ord ikke bruge en TikTok-forbunden enhed til at logge ind på Microsoft-apps som Outlook, Teams eller OneDrive.

Må jeg anvende Microsoft Authenticator på en telefon med TikTok installeret?

Ja. 

Generelt frådes alle på AU at have TikTok installeret på deres private enheder af hensyn til på både AU og egen privatliv og sikkerhed. Men appen Microsoft Authenticator er ikke omfattet af kravet, da Authenticator-appen kun bruger dataadgang for at foretage totrinsbekræftelse.

Læs mere om totrinsbekræftelse i vejledning til Microsoft Authenticator.

Må jeg anvende appen AU Find på en telefon med TikTok installeret?

Ja. 

Appen AU Find indeholder offentlige data, og er ikke betinget af, at du bruger en AU-konto. 

Læs mere i denne vejledning om AU Find.

Kan jeg anvende TikTok i forskningssammenhæng?

Med passende sikkerhedsforanstaltninger: Såfremt en forskningsaktivitet forudsætter brug af TikTok, skal dette godkendes af den ansvarlige for forskningsenheden.

Herfra kan den lokale IT-support hjælpe med at finde en finde en sikker løsning på det konkrete behov for at anvende TikTok.

Kontakt din lokale IT-support.

Hvilke krav omkring brug af TikTok gælder for studentermedhjælpere ansat på AU?

Anbefalingen fra Center for Cybersikkerhed er en fælles anledning til at genoverveje brug af TikTok. Ikke alene af hensyn til organisationer som AU, men også især af hensyn til eget privatliv og sikkerhed.

Jævnfør ovenstående må TikTok ikke anvendes på udstyr udleveret af AU, dertil skal studentermedhjælpere som ansatte undgå at blande arbejdsmæssig adgang til AU sammen med brug af TikTok. 

Eksempelvis må en studentermedhjælper, der besvarer mails i en AU funktionspostkasse ikke gøre dette via Microsoft Outlook på en telefon med TikTok installeret.