Søg midler fra AUFF i efteråret 2015

Se efterårets deadlines for ansøgning om midler fra AUFF

Fonden lancerer i år nye virkemidler med en ramme på 83 mio. kr. for 2015.

Ansøgningsfrist for AUFF NOVA

AUFF NOVA har til formål at stimulere iværksættelse af dristige og nytænkende forskningsprojekter, som har høj kvalitet, men som også typisk vil have vanskeligt ved at opnå støtte fra anden side. Projektet skal anvise nye veje og have potentiale for videnskabeligt gennembrud. Hypotesen eller problemstillingen må gerne rumme et opgør med eksisterende antagelser og/eller fordre nye metoder.

Ansøgningsfrist: 4. september 2015 kl. 12.00

Læs mere om AUFF NOVA

Ansøgningsfrist for AUFF's gæsteforskerpulje

Formålet med AUFF's gæsteforskerpulje er at støtte gæsteophold for internationalt anerkendte forskere, der kan være med til at styrke Aarhus Universitetets forskning og uddannelse.

Ansøgningsfrist: 4. september 2015 kl. 12.00

Læs mere om AUFF's gæsteforskerpulje

Ansøgningsfrister for AUFF Starting Grants til adjunkter og lektorer

Med Starting Grants ønsker AUFF at sikre fremragende forskere gode karrieremuligheder ved Aarhus Universitet samt at løfte særligt lovende forskning af international karat ved de fire fakulteter. Forskningen skal have videnskabelig gennemslagskraft og må gerne rumme et potentiale for samfundsmæssige nyttevirkninger.

Ansøgningsfrister:

  • 1. september 2015 kl. 12.00
  • 1. oktober 2015 kl. 12.00
  • 1. november 2015 kl. 12.00
  • 1. december 2015 kl. 12.00

Læs mere om AUFF Starting Grants

Ansøgningsfrist for AUFF's publikationsstøtte

Formålet med AUFF's publikationsstøtte er at sikre, at væsentlige videnskabelige arbejder og anden virksomhed ved universitetet kan opnå den fornødne støtte til egnet kvalitetspræget publicering og udbredelse og dermed kan styrke kendskabet til universitetets forskningsresultater og anden relateret virksomhed såvel i den internationale forskningsverden som i den brede offentlighed

Ansøgningsfrist: 18. september 2015 kl. 12.00

Læs mere om AUFF's publikationsstøtte