Støj fra tunnelarbejde ved Vilhelm Meyers Allé

Aarhus Letbane går i gang med spunsning til en elevatorskakt i tunnelen fra mandag d. 26. januar til tirsdag d. 3. februar.

Anlægsarbejdet af de to nye tunneller på Nørrebrogade står p.t. stille, men Letbanen arbejder videre på at lave en elevatorskakt i den eksisterende tunnel på Vilhelm Meyers Allé. Her vil der blive vibreret store jernplader ned i jorden, hvilket kan give støjgener for studerende og medarbejdere på Aarhus Universitet. Vibreringen af spunspladerne vil foregå i tidsrummet fra kl. 6.00 til 19.00.

Læs mere om Letbanen på www.letbanen.dk

Henvendelser om anlægsarbejdet kan sendes til info@aarhusletbane.dk