Stor opbakning til energibesparelser på AU

En lang række tiltag bliver i disse uger sat i værk i AU’s bygninger for at spare på energien – og de bliver generelt mødt med forståelse, opbakning og et stort ønske om at bidrage. En intern kampagne giver overblik over de tværgående indsatser og gode råd til, hvad man som medarbejder selv kan gøre for at spare på strømmen i hverdagen.

Grafik: Nikolai Lander

De sensorstyrede lys i bygningerne slukker hurtigere, ventilation og laboratorieudstyr sættes på pause om natten og i ydertimerne, og bygninger varmes kun op til 19 grader.

Dette er blot nogle af de ændringer, som medarbejdere på AU oplever lige nu – eller vil opleve i den kommende tid i takt med, at nye energispare-tiltag implementeres, og efteråret for alvor kommer. Målet er at mindske den store ekstra eludgift, der forventes at komme i 2022, og som AU kun delvist har budgetteret med. I august blev ekstraudgiften vurderet til 70-80 mio. kr. Læs nyhed: Stigende elpriser kræver handling nu – vi kan alle bidrage.

Universitetets bygningsservice har nu været i gang med at finde energibesparelser i den sidste måneds tid. Det er endnu for tidligt at sætte kilowatt-timer på effekten, men tilbagemeldingen fra de lokale driftsafdelinger er, at de generelt oplever god forståelse for situationen, opbakning til de foreslåede tiltag og mange gode ideer blandt medarbejdere, både i administrationen og i fagmiljøerne. Det glæder universitetsdirektør Arnold Boon.

”Hele bygningsområdet samarbejder intensivt med fakulteternes medarbejdere og ledere om at identificere og implementere de indsatser, der har størst betydning for at reducere universitetets energiforbrug – både nu og her og i tiden frem. Det er en meget stor indsats, der leveres på kort tid, og det er rigtig godt gået,” siger Arnold Boon og fortsætter:

”Vi er lige nu i en overgangsperiode, hvor tiltagene endnu ikke er fuldt implementeret, og hvor de nye vaner endnu ikke sidder på rygraden. Derfor skal vi på en positiv måde hjælpe hinanden til at gøre det, der skal til, for at de bliver en naturlig del af hverdagen. Det gør mig ekstra glad at opleve, at medarbejderne engagerer sig og bidrager til at finde gode løsninger – det er meget værdsat.”

Energi med omtanke

Og ifølge bygningsområdet kan alle gøre noget ud fra devisen om, at mange bække små gør en forskel. Med en intern kampagne under overskriften ”Kilowhat can you do – brug energi med omtanke” kan alle medarbejdere holde sig orienteret om universitetets energibesparelser og få gode råd til, hvad de kan bidrage med i hverdagen. Rådene handler om alt det, hver enkelt kan gøre på kontoret, på gangene, i køkkenet, i laboratorier, i mødelokaler, med pc-udstyr, radiator og meget mere.

Opfordringen lyder bl.a. på at slukke for skærme, lys og arbejdslamper, når man går til frokost, printe mindre, slukke kontorudstyret om natten, fylde opvaskemaskinen helt op og bruge køkkenapparater med omtanke. I forhold til varme skal alle termostater som udgangspunkt stå på 2 – det svarer til cirka 19 grader, og man skal slukke helt, når man lufter ud.

Hvad angår laboratorier, har en gruppe af laboranter og forskere udviklet en række råd, der gælder særligt i forskningslaboratorierne. Rådene handler fx om at sætte fryseren til -70 grader i stedet for -80 grader, og slukke for punktsug, når det ikke er i brug.

I den kommende tid kommer der plakater med energispare-råd op på universitetet, og informationen på hjemmesiden opdateres løbende.

AU er ikke alene om at skulle spare på energien – det samme skal andre virksomheder og organisationer på tværs af brancher. For kort tid siden iværksatte Energistyrelsen en national energispare-kampagne målrettet arbejdspladser. AU’s indsats er i tråd med den nationale indsats.