Stort dyk i AU’s CO2-udledning i 2020

Aarhus Universitets klimaregnskab for 2020 viser en reduktion i universitetets CO2-udledning på hele 44% sammenlignet med 2019 – et fald, som i høj grad kan tilskrives pandemiens påvirkning af universitetets drift.

En kraftig reduktion i rejseaktiviteten, delvist lukkede bygninger og lange perioder med hjemsendte medarbejdere og studerende. Corona ses tydeligt i AU’s seneste klimaregnskab, som indeholder en oversigt over de drivhusgasser, universitetet udledte i 2020. Samlet set er der sket en reduktion på 44% sammenlignet med 2019. 

Udviklingen kan især tilskrives færre flyrejser. I 2018 og 2019 udgjorde flyrejser ca. 40% af den samlede CO2-udledning, mens de i 2020 kun udgjorde 4,5%, når regnskabet vurderes ud fra samme parametre som i 2019. Også et lavere elforbrug i universitetets bygninger i 2020 bidrager til den kraftige CO2-reduktion.

Selvom et godt klimaregnskab er glædeligt, understreger universitetsdirektør Arnold Boon, at omstændighederne gør det svært at aflæse den direkte effekt af AU’s CO2-reducerende indsatser.

”Reduktionen bunder primært i den helt særlige situation, vi som samfund står i, og derfor kan vi næppe opretholde samme lave niveau, når aktivitetsniveauet normaliseres. Når det er sagt, er det oplagt, at vi bruger vores erfaringer under corona positivt, fx ved at rejse mindre og holde flere virtuelle møder”, siger han og peger på, at et forslag til en mere klimavenlig rejsepolitik lige nu er i høring på AU.

Godt på vej med AU’s grønne omstilling

Overordnet set vil Arnold Boon dog gerne konkludere, at universitetet er på rette vej. De to klimaregnskaber, som AU har opgjort før corona, viser også en reduktion.

”For at nå målet i universitetets klimastrategi om en varig reduktion på 35% i 2025 er det afgørende, at vi fortsætter den fokuserede og systematiske udvikling, som vi allerede er godt i gang med. Og det gør mig særligt glad, at jeg generelt oplever en stor velvilje fra både medarbejdere og studerende, når nye grønne initiativer indføres. Det er kombinationen af en vedvarende indsats og intern opbakning, der kan gøre en forskel på den lange bane”, siger universitetsdirektøren og fortæller, at flere aktiviteter er på vej med AU’s klimahandleplan for 2022, fx en række energibesparelser i AU’s bygninger.

Ud over det løbende arbejde med AU’s eget klimaregnskab, samarbejder universitetet med de andre universiteter i Danmark om at udvikle en fælles tilgang til at udarbejde klimaregnskaber på universitetsområdet. Målet er at få en fælles metode med tilhørende guidelines.

Om klimaregnskabet

Aarhus Universitets klimaregnskab tager udgangspunkt i Greenhouse Gas Protocol (GHG), som er en anerkendt metode, der opgør udledning af drivhusgasser i CO2-ækvivalenter fordelt på tre såkaldte scopes.

Se AU’s klimaregnskab 2020 og læs mere om beregningerne bag.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til greenteam@au.dk.