Studieundersøgelse: Fortsat høj trivsel på Aarhus Universitet

80% af de studerende føler sig rigtig godt tilpas på AU, mens 88% mener, at der er et godt fagligt studiemiljø. Samtidig er der et mindretal, som ikke føler sig med i fællesskabet.

Knap 11.000 AU-studerende har svaret på Danmarks Studieundersøgelse, og den overordnede melding er klar: Det store flertal trives, og Aarhus Universitet har fortsat et godt studiemiljø både fagligt og socialt.

Således er 80 procent af de studerende enten enige eller meget enige i, at de generelt føler sig rigtig godt tilpas på deres uddannelse. 88 procent mener, at der er et godt fagligt studiemiljø, mens lidt færre – 78 procent – mener, at der også er et godt socialt studiemiljø.

Prorektor: Vi får mange med – men ikke alle

Selvom langt de fleste studerende fortsat føler sig godt tilpas på AU, så understreger prorektor Berit Eika, at der er god grund til fortsat at styrke arbejdet med studiemiljø.

Hun hæfter sig blandt andet ved, at der på tværs af besvarelserne ser ud til at være en gruppe, der ikke føler sig som en del af fællesskabet. 7 procent føler sig ikke godt tilpas på AU, mens 14 procent ofte eller altid føler sig ensomme:

”Når jeg kigger rundt på universitetet, så ser jeg et utrolig levende og righoldigt miljø med dedikerede ildsjæle og stribevis af studenterforeninger og arrangementer. Men vi har en gruppe af studerende, der ikke ser det samme. Derfor håber jeg, at vi i det nye Studiemiljøråd kan udforske, hvorfor nogle studerende føler sig udenfor – og om vi kan lave nogle tilbud, der gør, at vi får flere af dem med”.

Stresskurven er knækket – måske

Da den danske sundhedsprofil udkom i starten af 2024, stod det klart, at stressniveauet fortsat stiger generelt i samfundet.

Stress har da også været et tema på landets universiteter i en længere årrække, og eftersom 16 procent af AU’s studerende rapporterer at have stærke stress-symptomer ofte eller altid, så vil emnet fortsat stå højt på dagsordenen i studiemiljøarbejdet, forsikrer Berit Eika. Hun bemærker dog, at der trods alt har været en positiv udvikling:

”I de seneste undersøgelser har vi ligget på 19-20 procent, som havde stærke symptomer i hverdagen, og i år er vi nede på knapt 16 procent. Det kan sagtens være en enlig svale, men jeg tænker, at vi både i Studiemiljørådet og i de lokale enheder skal drøfte mulige årsager og se på, om der er nogle af vores indsatser, som kan tænkes at skubbe udviklingen længere i den rigtige retning”.

Resultaterne af studieundersøgelsen danner udgangspunkt for Aarhus Universitets lovpligtige undervisningsmiljøvurdering. Det betyder, at besvarelserne – foruden Studiemiljørådets og Uddannelsesudvalgets arbejde på det overordnede niveau – også skal analyseres på uddannelses- og fakultetsniveau, hvor studienævn m.fl. bidrager til at lave lokale handleplaner.