Tjek for fejl i befordringsfradraget i din årsopgørelse

Det har desværre vist sig, at nogle årsopgørelser for 2015 udviser et forkert fradrag i forbindelse med befordringsgodtgørelsen.

Det er tilsyneladende primært institutterne ved Roskilde, DPU og Foulum, der er berørt. Men alle med befordringsfradrag bør være opmærksomme på problemet og kontrollere årsopgørelsen for 2015 via den personlige skattemappe på SKATs hjemmeside: www.skat.dk. Det er kun årsopgørelsen for 2015, der er problemer med.

Samtidig opfordres du til at kontrollere forskudsopgørelsen for 2016 i forhold til ovennævnte.

Lønkontoret ved Aarhus Universitet er i dialog med Moderniseringsstyrelsen og SKAT for at udrede problemet.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte disse medarbejdere fra Lønkontoret:

 

Lønmedarbejder Lillan Andersen, lian@au.dk, 8715 2293

Lønmedarbejder Karin Augustenborg, kaa@au.dk, 8715 3329