Unik mulighed for forskere med innovationskraft på AU

Aarhus Universitet har skabt et nyt tiltag for at bygge flere og stærkere broer mellem forskning og innovation på universitetet. Med en særlig stilling som AU Distinguished Senior Innovator kan en række forskere fremover dedikere deres tid 100 procent til at kombinere forskning med innovation.

Grafik af en senior-kvinde, der står med en meget stor lyspære, der indeholder en masse små tandhjul.
Grafikken er genereret af AI

Som et nyt led i universitetets erhvervssatsning går universitetet en ny vej. Hvert fakultet skal i gang med at finde oplagte forskere til de nye stillinger som brobyggere og katalysatorer for innovation. Målet med programmet er at fremme den forskningsbaserede innovation og iværksætteri på AU – og i det hele taget styrke en innovationskultur på universitetet. Aarhus Universitets bestyrelse har besluttet at støtte oprettelsen af de nye stillinger som AU Distinguished Senior Innovator med universitetets strategiske midler.

”Det har skal ses som et udtryk for, at Aarhus Universitet intensiverer arbejdet med innovation og iværksætteri. Der er stor vækst i aktiviteterne, men der er også et betydeligt uudnyttet potentiale på universitetet,” siger Birgitte Nauntofte og tilføjer:

”De udvalgte forskere bliver spydspidser og ambassadører for akademisk innovation og iværksætteri. Et fremragende eksempel, blandt andre, på en forsker, der i høj grad har vist vilje og lyst til innovation og lykkes med det, er professor Kim Daasbjerg, som sidste år var den første modtager af universitetets nye Else Kai Sass-pris,” siger bestyrelsesformand Birgitte Nauntofte.

I indstillingen af Kim Daasbjerg lød det, at han var inkarnationen af ”selve princippet om en akademisk iværksætter”, og gennem hans 30-årige virke på universitetet har han stået bag tre forskningscentre, to virksomheder og har lagt kræfter i videndeling på tværs af universitetet og med omverdenen. At der er en voksende interesse for innovation i forskningsmiljøerne, mærker universitetets erhvervsdirektør Lone Ryg Olsen tydeligt:

“Overalt på Aarhus Universitet er der forskere, der brænder for innovation og iværksætteri. Det er dem, der skal gribe denne chance. Ud over at omsætte egen forskning til nye løsninger, får de også en mulighed for at inspirere andre og fungere som katalysatorer for innovation og iværksætteri i de faglige miljøer”.

Distinguished Senior Innovators på alle fakulteter

Programmet lægger op til, at endnu flere forskere overvejer og afprøver, om deres forskningsidéer kan bære at blive kommercialiseret og dermed bidrage til, at flere innovative løsninger sættes i spil uden for universitetet.

Hver Senior Innovator vil få adgang til ekstern ekspertise og sparring inden for innovation og iværksætteri samt forretningsudvikling; der vil blive dedikeret støtte til ansøgning af eksterne midler (eksempelvis PoC-midler, innovationspuljer mv.), og der blive afholdt målrettede workshops for de udpegede innovators, så de også kan bruge hinanden som sparringspartnere.

Den enkelte innovator fastholder sin akademiske titel og instituttilknytning. Instituttet stiller faciliteter til rådighed, så den pågældende kan fortsætte sine forskningsaktiviteter. Arbejdstiden fordeles ligeligt mellem forskning og innovationsaktiviteterne. Til gengæld friholdes forskeren i denne stilling fra undervisning og andre opgaver.

Arbejdet med at finde oplagte kandidater til de nye stillinger går i gang med det samme. Der kommer en åben, intern ansøgningsproces, og for at komme i betragtning skal man være en velanskrevet forsker og have erfaring med at kommercialisere sin forskning.

Der skal findes en AU Distinguished Senior Innovatorer på hvert fakultet, og planen er, at de udpegede tiltræder deres nye rolle til 1. januar 2025. De udnævnes som udgangspunkt for en treårig periode og kan herefter forlænges med yderligere to år.

Planlagt udvidelse af junior innovators

Desuden vil der i programmet blive lagt vægt på evnen til at involvere yngre forskere i innovationsprojekter. Programmet vil med tiden også komme til at udpege Distinguished Junior Innovators.

Aarhus Universitet har investeret markant i at styrke infrastrukturen for forskningsbaseret innovation og iværksætteri. Blandt andet i etableringen af AU’s centrale innovationshub The Kitchen, hvor de kommende innovators vil få deres naturlige gang.

”Det er forventningen, at de kommende Distinguished Senior Innovators også vil bidrage til at løfte barren for forskningsbaseret innovation og iværksætteri i The Kitchen, som er universitetets flagskib for de aktiviteter,” siger bestyrelsesformand Birgitte Nauntofte.

Bestyrelsen har vedtaget at afsætte 30 mio. kroner i en femårig periode fra universitetets strategiske midler til at etablere og gennemføre programmet med ansættelse af Distinguished Senior Innovatorer.

Læs mere om AU Distinguished Senior Innovator, og hvad der ligger i denne rolle.