AU Distinguished Senior Innovators

- brobygger og katalysator for innovation

Strategisk initiativ for en styrket innovationskultur på tværs af Aarhus Universitet

Aarhus Universitets bestyrelse har besluttet at oprette en række nye stillinger på universitetet som AU Distinguished Senior Innovators (DSI).

Der skal udpeges en DSI på hvert fakultet for en periode på tre år med mulig for forlængelse i yderligere to år.

Denne stilling er en unik mulighed for erfarne, velanskrevne forskere, der ønsker at dedikere deres tid til en kombination af forskning og innovation.

Som AU Distinguished Senior Innovator:

 • fastholder du din instituttilknytning, men får oveni din faste gang i universitetets innovationshub The Kitchen. Derved bliver du universitetets brobygger og katalysator for innovation.
 • indgår du i et faciliteringsspor, der støtter selve innovationsarbejdet i programmet. Dette indeholder workshops, forretningsudvikling og faciliterede peer-to-peer forløb, der skaber fællesskab blandt, samt inspiration på tværs, af gruppen af innovatorer. 

Som AU Distinguished Senior Innovator kommer du til at:

 • rådgive og støtte projekter, der kan skabe en positiv forandring i forhold til at fremme innovation- og iværksætteridagsordenen på dit fakultet.
 • blive ambassadør for akademisk entreprenørskab, hvor du udfører forskning på dit institut og driver samtidigt akademisk entreprenørskab med udgangspunkt i The Kitchen.
 • blive involveret i at udvikle en række forskellige forretningsideer eller innovative løsninger i samarbejde med kollegaer på fagområdet, med det formål at styrke innovationskulturen bredt.

For at kunne fokusere på både forskning og innovation indeholder programmet:

 • faciliteter (kontorplads, mulighed for adgang til laboratorier).
 • adgang til ekstern ekspertise.
 • adgang til fundingstøtte inden for innovation (dedikeret ansøgningsstøtte til tilvejebringelse af eksterne midler, f. eks Proof-of-Concept-midler). 
 • adgang til investorer, herunder særligt tilrettelagte modeller for adgang til investorer for forskere, der har behov det.

Programmet er opdelt i to søjler:

 1. AU Distinguished Senior Innovator (DSI) er erfarne forskere med akademisk tyngde, som udnævnes med effekt fra 1. januar 2025.
 2. Distinguished Junior Innovator (DJI), som er yngre forskere, der udnævnes senere i programmet. De yngre forskere kobles løbende i programperioden på et eller flere projekter, og de udpegede AU Distinguished Senior Innovators vil have rollen som vejledere og inspiratorer for de yngre forskere.

Din profil som forsker for at komme i betragtning er:

 • Professor eller tilsvarende excellent forsker.
 • Dokumenteret innovationserfaring.
 • Skal være drivkraft for innovation på det respektive fakultet og institut og fungere som facilitator og ambassadør for indsatsen.

Hvis du ønsker at komme i betragtning til udpegning til programmet, skal du tage kontakt til din institutleder, der endvidere kan beskrive den interne ansøgningsproces på dit fakultet.

Ansøgningsfrist til programmet er 9. august 2024.

Den endelige beslutning om udnævnelse vil finde sted 9. oktober 2024.