Årshjul

Hele året AU Pure validerer indberettede udgivne publikationer. Dertil importerer AU Pure løbende valideringsklare publikationer fra Scopus for at gøre mere Pure-data/ledelsesinformation tilgængeligt hurtigere.
15. januar

Indberetningsfrist i Pure er hvert år 15. januar. Alle udgivne publikationer fra året før skal være færdigregistrerede og sendt til validering inden fristen.

Medio februar "Februar-kommunikation". Kommunikationen har fokus på, at alle publikationer er indberettet og registreret, at videnskabelighed (kategori og peer review) er korrekt angivet.
2. marts Udtræk til AU i tal. AU Pure leverer tal vedrørende AU's videnskabelige produktion til AU Økonomi til universitetets årsberetning og AU i Tal. Tallene trækkes på baggrund af validerede publikationer.
2. marts – 14. juni AU Pures BFI-kvalitetssikring. Kvalitetssikringen drejer sig primært om, hvorvidt registrerede publikationer overholder en række BFI-kritiske regler. Web of Science afsøges for manglende indberetninger.
Primo marts Høst til Open Access Indikatoren. Genstandsfeltet er fagfællebedømte, videnskabelige artikler og konferencebidrag i tidsskrifter og proceedings med ISSN udgivet to år tidligere.
Medio april Offentliggørelse af Open Access Indikatoren. Indikatoren produceres og lanceres årligt af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Se tallene.
15. juniBFI høst. Genstandsfeltet er fagfællebedømte, videnskabelige publikationer udgivet året før.
Primo september Offentliggørelse af BFI-point. Styrelsen for Forskning og Uddannelse frigiver de endelige point for det foregående år. I september 2021 frigives således endelige BFI-point for indberetningsåret 2020. Se tallene.
Primo november "November-kommunikation" sendes til institutledelsen som påmindelse om at indberetningsfristen nærmer sig, samt opfordring til at få alle publikationer indberettet, og at der følges op på indberettede publikationer, der ikke står som udgivet.
Primo november – ultimo februar Institutternes opfølgning på "november-kommunikation" og "februar kommunikation". Det vil sige kontrol af at samtlige publikationer er indberettet og kategoriseret korrekt.