Datapolitik i Pure

Det er obligatorisk for AU-forskere at indberette de publikationer, som de udarbejder i regi af Aarhus Universitet, i Pure.

Publikationer, der er indberettet i Pure, danner baggrund for beslutninger og indgår blandt andet i følgende sammenhænge:

 • AU i tal, som præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året herunder produktionen af videnskabelige publikationer.
 • AU Ledelsesinformation og -rapporter på alle institutter mv. på Aarhus Universitet.
 • Forskernes personlige AU hjemmesider.

Nedenstående skema viser, hvilke af dine data i Pure der deles og med hvilke organisationer. Skriv til AU Pure på pure@au.dk, hvis du har spørgsmål til deling af dine data.

Udstilling af data på din personlige AU hjemmeside

De personlige oplysninger som udstille gennem Pure karakteriseres som almindelige personoplysninger i følge datatilsynet og er ikke-følsomme. Blandt andet udstilles:

 • Navn
 • Organisatorisk tilknytning
 • Arbejdskontaktoplysninger
 • Fysisk placering
 • Indhold registreret i Pure
  • Publikationer (inklusive evt. uploaded fuldtekstfiler)
  • Aktiviteter
  • CV’er (offentlige)
  • Projekter
  • Presseklip
  • Priser

Du kan læse mere om AU's anvendelse af personoplysninger i forbindelse med ansættelsesforholdet.

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til persondata i forbindelse med din forskning, kan du kontakte dit fakultet og få vejledning.

Deling af Pure publikationsdata
Aftagerorganisation Publikationskategori Forfatters organisatoriske tilknytning
Danmarks Forskningsportal Forskning Ja
Den Danske Forskningsdatabase (ophørt januar 2021) - -
Det Kgl. Biblioteks katalog Alle Ja
Open Access Indikatoren (OAI) Forskning Ja