Datapolitik i Pure

Det er obligatorisk for AU-forskere at indberette de publikationer, som de udarbejder i regi af Aarhus Universitet, i Pure.

Publikationer, der er indberettet i Pure, danner baggrund for beslutninger og indgår blandt andet i følgende sammenhænge:

 • AU i tal, som præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året herunder produktionen af videnskabelige publikationer.
 • AU Ledelsesinformation og -rapporter på alle institutter mv. på Aarhus Universitet.
 • Forskernes personlige AU hjemmesider.

Nedenstående skema viser, hvilke af dine data i Pure der deles og med hvilke organisationer. Skriv til AU Pure på pure@au.dk, hvis du har spørgsmål til deling af dine data.

Udstilling af data på din personlige AU hjemmeside

De personlige oplysninger som udstille gennem Pure karakteriseres som almindelige personoplysninger i følge datatilsynet og er ikke-følsomme. Blandt andet udstilles:

 • Navn
 • Organisatorisk tilknytning
 • Arbejdskontaktoplysninger
 • Fysisk placering
 • Indhold registreret i Pure
  • Publikationer (inklusive evt. uploaded fuldtekstfiler)
  • Aktiviteter
  • CV’er (offentlige)
  • Projekter
  • Presseklip
  • Priser

Du kan læse mere om AU's anvendelse af personoplysninger i forbindelse med ansættelsesforholdet.

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til persondata i forbindelse med din forskning, kan du kontakte dit fakultet og få vejledning.

Deling af Pure publikationsdata
Aftagerorganisation Publikationskategori Forfatters organisatorisk tilknytning
Danmarks Forskningsportal (Gå i luften 2022)? Forskning ?
Den Danske Forskningsdatabase (ophørt januar 2021) - -
Det Kgl. Biblioteks katalog Alle Ja
Open Access Indikatoren (OAI) Forskning Ja