Datapolitik i Pure

Det er obligatorisk for AU-forskere at indberette de publikationer, som de udarbejder i regi af Aarhus Universitet, i Pure.

Publikationer, der er indberettet i Pure, danner baggrund for beslutninger og indgår blandt andet i følgende sammenhænge:

  • AU i tal, som præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året herunder produktionen af videnskabelige publikationer.
  • Beregning af point i henhold til Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI), som delvist indgår som grundlag for tildeling af basisforskningsmidler.
  • AU Ledelsesinformation og -rapporter på alle institutter mv. på Aarhus Universitet.
  • Forskernes personlige AU hjemmesider.

Nedenstående skema viser, hvilke af dine data i Pure der deles og med hvilke organisationer. Skriv til AU Pure på pure@au.dk, hvis du har spørgsmål til deling af dine data.


Deling af Pure publikationsdata
AftagerorganisationPublikationskategoriForfatters organisatorisk tilknytning
Bibliometriske Forskningsindikator (BFI)ForskningJa
Den Danske ForskningsdatabaseAlleJa
Det Kgl. Biblioteks katalogAlleJa
Open Access Indikatoren (OAI)ForskningJa

Udstilling af data på din personlige AU hjemmeside

Udstilles på din personlige hjemmeside på AUs web

  • Publikationer (inklusive evt. uploaded fuldtekstfiler)
  • Aktiviteter
  • CV’er (offentlige)
  • Projekter
  • Presseklip
  • Priser