Redaktion af tidsskrift / serie

Vi skelner mellem to måder, hvorpå du kan være redaktør:

  1. Du er fast redaktør på et tidsskrift/bogserie/proceedingsrække og redigerer dets udgivelser løbende. Dette redigeringsarbejde skal du registrere som en aktivitet.
  2. Du redigerer et enkelt nummer af et tidsskrift/bogserie/proceeding, det kan for eksempel være et temanummer eller et særnummer. Dette bidrag skal du registrere som en antologi.

Redigering som aktivitet

Er du fast redaktør på et tidsskrift, bogserie, proceedings eller lignende, og løbende redigerer de numre, der udgives, skal dette arbejde registreres som en aktivitet. Der er en skabelon til netop dette formål.

Kategori

Start med at angive om der er tale om forskning eller formidling. Dette relaterer sig til det generelle indhold tidsskriftet.

Oplysninger om aktivitet

Under "Oplysninger om aktivitet" skal du vælge en af de tre typer af redaktionelt arbejde. Det kan f.eks. være tidsskriftet, som du er redaktør for. Er du redaktør for et forlag, giver skabelonen også mulighed for at du vælger forlag. Det samme gør sig gældende for redaktionelt arbejde i forbindelsen med en begivenhed. Det kan eksempelvis være en konference eller en kampagne. Du kan kun vælge én af de tre typer. Skifter du type, slettes informationen under den først valgte type.

Beskrivelse

Lav en kort beskrivelse af det redaktionelle arbejde. Hvis du registrerer redigering af et temanummer som aktivitet, kan du angive volume, nummer og titel i beskrivelsen.

Periode

Angiv en specifik periode eller dato for hvornår du har virket som redaktør på det pågældende tidsskrift, forlag eller begivenhed.

Personer/organisationer

Fremsøg og tilknyt en eller flere personer til aktiviteten. Bemærk, at du kan vælge forskellige roller fra rullemenuen. Klik på "Opret" for at gemme personoplysningerne.

I den resterende del af skabelonen har du mulighed for at tilføje emneord, et link eller dokument, og tilknytte projekter og andet indhold fra Pure.

Afslut ved at klikke på "Gem".

Redigering af enkelt udgivelse

Har du redigeret et enkelt nummer af et tidsskrift/bogserie/proceedings, f.eks. et temanummer, kan du registrere dette bidrag som en publikation ved at vælge underkategorien (skabelonen) "Antologi" under "Bog/afhandling/antologi/rapport".


Indtast de relevante oplysninger for publikationen herunder publikationsart, publikationsstatus og udgivelsesår og -måned.


Under "Forfattere og affilieringer" tilføjer du dig selv. Du skal dog ændre standardrollen "Forfatter" og i stedet vælge "Redaktør" fra rullemenuen.

Tilføj relevante organisatoriske enheder. Det vil sige den eller de organisation(er) du repræsenterer i din udførelse af det redaktionelle arbejde.

Klik på "Opret" (Opdater) for at afslutte.

Tilføj flere personer f.eks. hvis der er andre redaktører på publikationen.


Det næste du skal gøre er at tilføje en bogserie, det vil sige at du skal tilføje selve tidsskriftet eller bogserien, således at publikationen (f.eks. temanummeret) optræder i den rigtige sammenhæng.

Klik på knappen "Tilføj bogserie" og søg på tidsskriftets titel.

Tjek ISSN på de søgeresultater du får, så du er sikker på, at du vælger det rigtige tidsskrift.


Udfyld øvrige relevante oplysninger herunder link til elektronisk version af publikationen, nøgleord og verdensmål.

Afslut ved at klikke "Gem".