Opbygning af CV

Du kan bruge dine oplysninger i Pure til at opbygge et CV, og vise CV'et som en del af din personlig AU hjemmeside. Du kan også selv skabe og tilføje indhold til dit CV.

Du styrer selv hvilket indhold fra Pure du bruger til at opbygge dit CV og hvilke kvalifikationer du ønsker at lægge vægt på.

Hvis du ønsker at vise bestemt indhold fra dit CV på din personlige hjemmeside, kan du gøre dette fra din profiloversigt. Læse mere om hvordan her: Profil og hjemmeside.

Slutteligt, er det muligt at oploade et CV som PDF-fil.

Oprettelse af CV

På forsiden af din profiloversigt, er der et link "Tilføj Curriculum Vitae". Klik på linket.

Bruger du stadig den gamle profiloversigt, starter du ved at muse over Curriculum Vitae i menuen til venstre. Herved fremkommer et plus-tegn til højre ud for Curriculum Vitae. Klik på plus-tegnet for at fortsætte.

Du bliver efterfølgende bedt om at vælge, om du vil oprette et offentligt eller et privat CV.

Offentligt eller privat CV

Når du opretter et nyt CV skal du vælge, om du vil oprette et offentligt CV eller Privat CV.

Teknisk set er det offentlige og private CV ens, og de opbygges og fungerer på sammen måde.

Forskellen ligger i visningsmulighederne:

 • Det offentlige CV kan vises på din personlige AU hjemmeside. Vælger du at udgive dit CV, vises det CV på fanebladet CV. CV-fanebladet ses kun, når der er udgivet et offentligt CV.  Du kan kun oprette og vise ét offentligt CV på din personlige hjemmeside.
 • Det private CV kan ikke vises på din personlige AU hjemmeside. Du kan f.eks. bruge et privat CV som et brutto CV, hvor du gemmer alt CV indhold, uden at det kan ses af andre. Du kan oprette så mange private CV'er, som du vil. Du kan tilgå det private CV fra din profiloversigt.

Når du først har oprettet et CV som en et offentligt eller privat CV, kan du ikke senere ændre typen.

Begge CV-typer kan downloades som Word- og pdf-fil.

Elementer du kan tilføje

Før du bliver ført videre til CV-editoren, bliver du præsenteret for de elementer du kan tilføje. Nogle elementer henter data fra din profiloversigt; andre er tomme kasser, som du selv fylder indhold i.

Du kan tilføje tre slags element til dit CV:

 • Personlig information (profildata)
 • Lister af indhold fra Pure (registreret indhold)
 • Fritekstfelter (afsnit med fritekst)

Personinformation og Lister af indhold fra Pure kan kun tilføjes én gang. Under Lister af indhold fra Pure får du kun vist de kategorier, hvori du har registreret indhold.

Er du i tvivl om, hvilke elementer du vil have med, kan du markere samtlige på listen, og senere slette dem du alligevel ikke vil bruge. Du kan altid tilføje og fjerne et element på et senere tidspunkt.

Klik "Opret" når du har valgt de elementer du gerne vil have med i dit CV. Herefter oprettes CV'et og du kan begynde at tilpasse det i editoren.

Stamdata fra Pure

Dine personlige stamdata fra Pure er stamdata er din institutadresse, kontaktoplysninger, stillingsbetegnelse og profilbillede.

Med undtagelse af dit profilbillede, vedligeholdes dine stamdata i AU Medarbejderstamkortet og synkroniseres ind i Pure. Du kan ikke (permanent) ændre dine stamdata. Ønsker du at ændre dine stamdata, skal du kontakte din lokale Medarbejderstamkort superbruger for at få lavet ændringerne. Find din lokale superbruger her.

Hvis du vil have andre personlige data på dit CV end det, der er registreret i Medarbejderstamkortet, skal du ændre elementet fra at være dynamisk til at være statisk, og efterfølgende redigere oplysningerne manuelt. Ellers vil ændringer du laver til dine personlige data blive overskrevet ved næste synkronisering (ca. en gang i døgnet).

Du kan selv ændre dit profilbillede. Du kan tilføje, ændre eller skjule dit profilbillede fra din personlige profilside i Pure.

Profilinformation

Under profilinformation kan du tilføje tekstfelter fra din Pure-profil. Tekstfelterne opretter og redigerer du fra din Pure profilside under sektionen "Udvidet information".

Du kan oprette 4 forskellige teksttyper:

 • Curriculum Vitae
 • Yderligere information
 • Ekstra tekst til hjemmeside
 • Profil

Hvis du har oprettet flere tekster af samme type, f.eks. 2 af "Yderligere information" kan de kun hentes ind i CV'et samlet. I langt de fleste tilfælde giver det mest mening kun at oprette en teksttype én gang.

Du kan hente en eller flere af teksterne du har oprettet under "udvidet information" ind i dit CV. Du skal oprette et afsnit i CV'et for hver teksttype, som du ønsker at tilføje. Har du tidligere hentet tekst ind fra Profilinformation vil der stå "Allerede tilføjet". Det forhindrer dig ikke i at klikke på "Profilinformation" og hente en ny teksttype ind. Vær opmærksom på, at overskriften følger med, når du tilføjer en teksttype til dit CV. Du kan ikke redigere overskriften. Selv om det er muligt at tilføje alle typer til dit CV giver det næppe mening at tilføje "Ekstra tekst til hjemmeside".

Tekst fra Curriculum Vitae kan kun vises i CV'et. Den bliver ikke vist på din personlig hjemmeside. Hvis man ønsker at genbruge samme tekst i CV og på sin profil, kan det være hurtigere at kopier teksten fra dette felt og indsætte det i profilteksten fremfor at bruge et fritekstfelt som beskrevet nedenfor. Der er udvidede formateringsmuligheder i dette fritekstfelt i forhold til dem man tilføjer direkte i CV-modulet.

Liste af kvalifikationer

Kvalifikationer er uddannelser som du har tilføjet under feltet "Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)" i din profil. Disse bliver trukket ind i CV, når du vinger denne sektion af.

Du kan efterfølgende redigere afsnittet og vælge hvilke elementer, der skal indgå.

Liste af ansættelser

Når du vælger dette element, tilføjes de ansættelser ved Aarhus Universitet, som er tilknyttet din profil i Pure, til CV'et.

Ansættelser, der har været åbnet og lukket, uden at være blevet sammenlagt til en sammenhængende periode, bliver vist som et fragmenteret ansættelsesforløb på din personlige AU hjemmeside. Hvis det sker, kan en løsning være, at gøre feltet statisk og opdaterer oplysningerne manuelt.

Har du tilføjet eksterne ansættelser til din profil, bliver de også trukket med ud i denne liste. Du kan efterfølgende redigere afsnittet i selve CV'et og til- og fravælge ansættelseskategorier, alt efter hvordan du ønsker de skal indgå.

Lister af indhold fra Pure

Her kan du trække det indhold ind, som du har registreret i Pure. Det kan være:

 • publikationer
 • aktiviteter
 • projekter
 • priser
 • presse/medie

Når indholdet er kommet ind i CV, kan du opsætte filtre og styre hvilket indhold, du dynamisk får med ind i dit CV. Eksempelvis kan du vælge kun at trække publikationer ind, der er fagfællebedømte artikler.

Listerne er som default sat til at være dynamiske. Hvis du ændrer dem til statiske for at ændre specifikt indhold, så skal du fremover opdatere dem manuelt. Hvis du senere ændrer sektionen tilbage til at være dynamisk, overskrives dine manuelle rettelser.

Fritekstfelter

Et fritekstfelt kan være en overskrift, et tekstafsnit eller en punktopstilling. Du kan tilføje så mange fritekstfelter, som du vil, og i den række du ønsker.

 • Overskrift - giver dig mulighed for at indsætte en overskrift med større skrift.
 • Tekst - er et rent tekstfelt med mulighed for at tilføje basale formateringer (fed og kursiv skrift) og specialsymboler (eksempelvis græske tegn, matematiske symboler og valutasymboler). Der kan ikke laves punktopstilling, indrykninger o.l. Hvis du kopier en tekst fra Word ind i et tekstfelt mistes avancerede formateringer.
 • Periodisk punktopstilling - er to kolonner tekst og anvendes typisk til ansættelser, uddannelsesforløb og andre periode-baserede lister. Hvis du benytter venstre kolonnen til andet end et årstal, kan det negativt påvirke, hvordan teksten vises på din personlige AU hjemmeside.

Tilføj nyt afsnit

Placerer du musen i overkanten af et element får du vist knappen "Tilføj afsnit".  Klikker du på knappen, får du et vindue, hvor du kan vælge hvilke typer indhold du vil tilføje som et afsnit.

Selv om nogle elementer er markeret "Allerede tilføjet" kan du godt tilføje dem igen. Dette kan være nødvendigt, hvis du gerne vil vise indhold fra den samme liste i Pure, men opdelt i flere afsnit med forskellige filtre. Eller, hvis du har oprettet flere teksttyper under "Udvidet information" i din profil i Pure.

Dynamisk eller statisk visning

Elementerne under 'Personinformation' og 'Lister af indhold fra Pure', henter data fra Pure

Disse elementer kan sættes op til at være dynamiske eller statiske. Standardopsætningen er, at elementerne er dynamiske. Det vil sige, at elementet automatisk opdateres, når der bliver tilføjet, fjernet eller ændret relevant data i Pure. Når du ændrer et CV element fra at være dynamisk til at være statisk, betyder det, at du fremover skal opdatere elementet manuelt. Du kan frit vælge, hvilke elementer du vil opdatere manuelt og hvilke du ønsker skal opdateres automatisk.

Fritekstfelter, som du tilføjer, eksisterer kun i CV'et. Disse skal du altid opdatere manuelt.

Redigering af CV

Når du har oprettet CV'et med de valgte elementer kan du begynde at redigere det. Fører du musen hen over en sektion får du vist en række knapper. 

Pilene kan du bruge til at flytte sektionen op eller ned i CV'et. Dobbeltpilen kan du bruge til at trække den rundt. Klik på krydset for at slette sektionen.

Klikker du på "Rediger" får du adgang til at lave ændringer til selve teksten eller opsætningen af sektionen. Dine redigeringsmuligheder er bestemt af, hvilken type sektion det er.

Fritekstfelt

Du kan editere teksten og tilføje en oversættelse af den oprindelige indhold.

Punktopstilling

Hver linje i punktopstillingen kan editeres separat. Hvis du fører musen hen over en linje, får du vist redigeringsmulighederne ude til højre. Du kan således flytte linjer op og ned, slette en linje, og tilføje en oversættelse.

Liste med indhold fra Pure

Når du klikker på "Rediger" får du et ny vindue, hvor du har forskellige muligheder for at styre hvilket indhold der bliver vist i CV'et. Du kan opsætte et eller flere filtre, ændre overskriften, og ændre visningsformatet. Dertil kan du sætte listen til at være statisk eller dynamisk. Mulighederne for at styre indholdet vil være forskellige alt efter hvilken type indhold der er tale om.

Nedenstående eksempler viser mulighederne for styring af lister af Publikationer og Aktiviteter.

Sprog

Sprog

Dit CV bliver automatisk oprettet til både din danske og engelske side. Hvis du ikke udfylder begge sprogversioner for et felt i CV'et, vil Pure duplikere teksten fra den sprogversion du har udfyldt til den ikke-udfyldte sprogversion.

Gem, udgiv og download CV

Når du er tilfreds med dit CV afslutter du ved at klikke "Gem" nederst på siden.

Hvis du har lavet et offentligt CV og ønsker, at det bliver vist på din personlige AU hjemmeside, skal du markere 'Udgiv' inden du gemmer. Er du ikke klar til at udgive og kan du blot gemme og færdiggøre CV'et senere.

Når CV'er er gemt, har du mulighed for at downloade det som PDF- eller Word-fil.

Vil du slette CV'et klikker du på det røde kryds til højre.