Rediger profil på vegne af andre

Det er muligt at få tildelt særlige rettigheder i Pure, således at du kan skifte til en anden person (bruger), og på den vis redigere denne persons profiloplysninger mv.

Dette kan gøres på to måder:

  • Tildele af redigeringsrettigheder for en organisatorisk enhed
  • Give en person fuldmagt

Det aftales lokalt i enheden, hvem der skal have redigeringsrettigheder. Derefter ordner AU Pure det praktiske i Pure.

Skift til, og redigér en anden persons profil

Du har de rigtige rettigheder til at redigere en anden brugers profil, hvis du kan se "Skift bruger" knappen i øverste højre hjørne.

Ser du ikke denne knap, skal du kontakte AU Pure på pure@au.dk for at få sat dine rettigheder rigtigt op.


I søgefeltet skriver du navnet på den person, du skal redigere profil for.

Der er personer, der har samme eller meget enslydende navne. Vær derfor opmærksom på, at du vælger den rette person. Tjek for eksempel afdeling, institut eller emailadresse under navnet.

Når du har valgt personen, skiftes der automatisk over til personens profil.


Når du har skiftet til den anden persons profil, bliver "Skift bruger" knappen rød. Klik på den røde knap, når du vil skifte tilbage til din egen bruger.


Fra personens profiloversigt klikker du på "Rediger profil". Herefter kommer du ind på personens profiloplysninger og kan foretage (de aftalte) ændringer.


Under "Historik og Noter" i venstremenuen, vil det fremgå hvem, der har rettet hvilke oplysninger på vegne af den person, der ejer profilen.

Giv fuldmagt til en anden bruger

Du kan give en anden bruger fuldmagt til at benytte din bruger i Pure. Det kan du gøre, hvis en anden person skal hjælpe dig med at vedlige holde dine profiloplysninger eller indberette publikationer på dine vegne. Det er kun hensigtsmæssigt at bruge fuldmagt, hvis personen kun skal assistere dig, eller ganske få personer.

Du giver en person fuldmagt ved at gå ind under dine brugeroplysninger. Du finder dine brugeroplysninger ved at klikke på dit navn (emailadresse) i øverste højre hjørne i Pure.

Klik på "Fuldmagter" i venstremenuen, og søg efter den person, som du vil give fuldmagt. Vælg personen og gem.

Hvis du vil tilbagetrække en fuldmagt, går du tilbage til dine brugeroplysninger, og fjerner den person, som ikke længere skal have fuldmagt til din profil.

Hvis den person, som assisterer dig med Pure, assisterer en gruppe af brugere, er det bedre at denne person får udvidet sine rettigheder i Pure, end hver enkelt bruger i gruppen skal give fuldmagt.