Rapporter

I Pure findes et indbygget rapportmodul, der kan bruges til at trække rapporter på registreret indhold. Du skal have tildelt særlige rettigheder for at lave rapporter i Pure.

Det kræver øvelse og godt kendskab til data i Pure at lave retvisende rapporter. AU Pure vejleder gerne i brug af rapportmodulet, men tager intet ansvar for fortolkning og konklusioner baseret på rapporter udarbejdet uden for AU Pure.

Du kan finde vejledning i brug af rapportmodulet fra Elsevier nedenfor. Har du spørgsmål til rapportering eller data kan du kontakte Pure supporten på pure@au.dk.

Vejledning til rapportmodulet

Der er med opgradering af Pure tilført en del forbedringer og ændringer af det ny rapportmodul. Derfor har vi lagt Elseviers release notes til rapportering ud for:

ud som en service til dem, der arbejder med rapportering i Pure. Da rapportfunktionen i Pure kun er interessant for et begrænset antal brugere, har vi ellers ikke vejledninger til rapportmodulet på vores hjemmeside.

Det ny rapportmodul er stadig i ”beta”. Det vil sige, at det er sat i produktion, men er stadig er under udvikling. Rapportmodulet kan efterhånden anvendes til at trække de samme rapporter, som det gamle modul.

Rettigheder til rapportmodulet

Rapportørettigheder tildeles kun til de personer, der er udpeget af deres organisation til at lave rapporter.

Rettighederne begrænses til den eller de organisatoriske enheder, der er relevante for den enkelte rapportør.

Har du behov for rapportørrettigheder, send en mail til Pure supporten på pure@au.dk med en kort beskrivelse af, hvilke typer rapporter du har behov for at lave i Pure.

Rapportering på organisatoriske enheder og centre

Organisatoriske enheder synkroniseres dagligt ind i Pure fra Enhedsregistret. Dette gælder også centre og tværgående organisatoriske enheder. I Pure findes både aktive og ophørte organisatoriske enheder. Der kan rapporteres på begge typer.

Er der behov for at rapportere på en enhed, der ikke findes i Pure, skal enheden først oprettes i Enhedsregisteret af AU. Dette gælder også centre.

  1. Du skal oprette en supportsag i AU's serviceportal for at få oprettet en enhed. AU Pure kan ikke oprette enheder direkte i Pure.
  2. Når enheden er synkroniseret ind i Pure, skal den påføres de relevante forfattere til publikationen. Herefter er det muligt at anvende enheden i rapporter.

NB: Når AU Pure validerer publikationer, påføres publikationens forfattere kun de organisatoriske enheder, der fremgår af publikationen. Det vil sige, at et center kun påføres en forfatter, hvis centeret er specifikt angivet på publikationen.