Eksterne publikationer

Har du som forsker udfærdiget publikationer før du blev ansat på Aarhus Universitet, kan du registrere disse publikationer i Pure på lige fod med AU-affilierede publikationer. Det er blot et krav, at du registrerer alle forfattere og deres affilieringer, nøjagtigt som det står på publikationen.

Har hverken du eller de andre forfattere på publikationen en AU-tilknytning, betragter vi den som ”ekstern”. Derfor vises publikationen kun på din personlige AU hjemmeside, og ikke på hjemmesiden for den afdeling eller institut, hvor du er ansat på AU.

Registrering af eksterne publikationer

Du skal registrere eksterne publikationer ved at tilknytte dig selv som forfatter eller redaktør (evt. oversætter), og herunder tilknytte den organisation, der står på selve publikationen. Det vil oftest være der, hvor du var ansat eller tilknyttet ved udarbejdelse af publikationen. Det kan for eksempel være et andet universitet, en virksomhed eller interesseorganisation.

Har du adskillige eksterne publikationer, kan du med fordel importere dem i Pure, fremfor at indtaste dem manuelt. Det kræver at du kan indhente en BibTex, RIS eller PXA-fil fra en anden kilde, hvor du har dine publikationer liggende. Det kan være fra en anden Pure-installation på et dansk universitet, eller fra din ORCID profil.

Hvorvidt det er acceptabelt at henvise et repositorium med et link, er et forhold du skal drøfte med din organisations ledelse, eftersom der kan være et krav om registrering af samtlige publikationer i Pure på AU uanset om de er eksterne eller ej.

Visning og rapportering af eksterne publikationer

Visninger

Inklusionen af eksterne publikationer er først og fremmest synligt i matrice-visning og i "X Publikationer venter på at bliver flyttet til næste workflowtrin", som vises under opgaver i profil oversigten.

Disse tal kan være højere end forventet, da de eksterne publikationer tælles med. Det er kun tallet, der måske er større end det, der rent faktisk arbejdes med. Personer med redaktør-roller skal stadig kun løse de opgaver de har aftaler om i deres lokale organisation.


Rapporter

Bruger du rapportmodulet i Pure til at rapportere på publikationer i Pure, eller trækker lister ved hjælp af listevisning, og benytter filteret "Administrerende organisation", vil din liste indeholde eksterne publikationer.

For at ekskludere de eksterne publikationer, skal du tilføje et ekstra filter. Tilføj filteret "Oprindelse" og vælg "Med intern affiliering". Herved filtreres de eksterne publikationer fra.

Husk at gemme dit filter, så du har denne opsætning klar til en anden gang.