Æresalumne 2023: Lone Frank

Journalist med forskerhjerte
 

For videnskabsjournalist, forfatter og ph.d. i neurobiologi Lone Frank er det en indlysende fordel, at hun kender forskningens væsen, når det nu er den, hun skriver om. Æresalumnen 2023 er drevet af den samme motor som forskerens; at forklare, hvordan verden hænger sammen.
 

Af Henriette Stevnhøj

På dagen for interviewaftalen er Lone Frank igennem på radioens P1 Morgen om unges mistrivsel og fagfolks bekymring for overdosering af diagnoser. Indslaget tager afsæt i Lone Franks artikel, der er udkommet samme morgen i Weekendavisen om psykiatri og den ’løbske diagnostik’. Men hov, hvorfor bruger radioens journalist Lone Frank som ekspert? Hun er formidler, ikke psykiatrifaglig?

På redaktionen i Pilestræde i Københavns indre by ler hun et par timer senere ad mit spørgsmål. 

”Det er min glæde og ambition at kunne åbne en dør til en lukket verden og forklare, så andre forstår, hvad det drejer sig om. Det anerkender andre journalister tilsyneladende, når de ringer og beder mig om at udlægge sagen”, siger Lone Frank om morgenens indslag om sundhed og psykiatri. I øvrigt et par af de emner, hun ofte vender tilbage til som journalist ved Weekendavisen, som podcastvært og i sit forfatterskab.

I mediebranchen har Lone Frank ry for at være journalisten, der formår at bruge sin forskerbaggrund til at gøre viden forståelig og brugbar uden at forfalde til faglig overlegenhed.

Spørges hun selv, svarer hun, at hendes universitetsbaggrund er hendes største fortrin, når hun skal formidle kompleks viden.

”Jeg er blevet spurgt, om det ikke var komplet vanvittigt at tage en ph.d.-grad for så at blive journalist. Men for mig er det fuldstændig indlysende, at det er godt med min forskeruddannelse, når jeg skal forsøge ikke bare at beskrive, men også analysere, hvad der foregår i forskningsverdenen. Det svarer til at spørge, om man skal vide noget om økonomi, når man skriver økonomisk journalistik, og det synes jeg lige så indlysende, at man skal. Det er altid en fordel af vide noget om substansen. Jeg synes faktisk, at der bør være flere professionelle formidlere med en forskningsbaggrund”, siger Lone Frank.

Fra forskning til journalistik

Lone Frank læste biologi ved Aarhus Universitet i starten af halvfemserne og blev grebet af hjernen og adfærdsbiologi, som hun også valgte som specialeemne – og skrev på Neuropatologisk Institut på Københavns Universitet. Med knugende hjemve til Aarhus Universitet.

”Langt fra Aarhus opdagede jeg, at Aarhus Universitets campus, studenterlivet og nærværende undervisere havde gjort noget godt for mig. Jeg følte mig simpelthen bedre hjemme på AU, selv om jeg var nødt til at tage til KU for at få et specifikt fagligt indhold”, fortæller Lone Frank, som efter kandidatgraden fortsatte med et ph.d.-stipendiat ved Syddansk Universitet.

Men Lone Frank følte sig ikke tilpas i forskningsverdenen. I al fald ikke som udøvende forsker. I stedet tog hun som nyslået ph.d. hyre på et patentbureau og skrev samtidig forskningsnyheder, som hun fik afsat til blandt andet Jyllands-Posten.

”På det tidspunkt var forskningsformidling ikke en stor journalistisk genre i danske medier som i amerikanske. Så det var en meget beskeden freelancekarriere, jeg havde gang i”, fortæller Lone Frank.

Brug et personligt anker

Tidsånden kaldte på vidensformidling, og medierne lagde stadig flere spalter til artikler, som tog afsæt i nye forskningsresultater, videnskabelige diskussioner eller tvister fra universitetsverdenen. Således også i Weekendavisen, hvor Lone Frank fik tilbudt et barselsvikariat. Som blev afløst af endnu ét. Så havde Lone Frank bidt sig fast som videnskabsjournalist.

Nu på 25. år Weekendavisen, hvor hun uge efter uge skriver især om sundhed, medicin, teknologi og etik. Herunder psykiatri.

”Psykisk sygdom og menneskehjernen har altid interesseret mig. Det fascinerer mig, hvordan vi bliver formet”, siger Lone Frank, som har psykisk sygdom tæt inde på livet som pårørende, og hun har selv været syg af depression.

Det tager hun med i sin journalistik. Eksempelvis i podcastserien Lone Frank og de ti tusinde sjæle, der er en fortælling om verdens største samling af menneskehjerner, som indtil for få år siden stod i kælderen under det daværende psykiatriske hospital i Risskov. Netop da Lone Frank skulle i gang med optagelserne, blev hun ramt af depression. I stedet for at opgive projektet, besluttede hun at bruge serien til at udforske om hjernesamlingen kunne gøre hende klogere på sin egen tilstand.

Kan man dele for meget ud af sig selv?

”Jeg bruger mig selv flittigt i min journalistik og forfatterskab. Det falder mig meget naturligt”. Det bliver sagt efterfulgt af høj latter.    

”Styrken er jo netop, at jeg kender til det, jeg skriver om, når jeg fx skriver om psykiatri eller om kærlighed. Så perspektiverer jeg, finder relevante forskere, som hjælper med svar og til at folde historien ud. På den måde ligner min arbejdsform forskerens. Jeg har en tese og får den be- eller afkræftet. Men det handler ikke om noget privat. For så kunne jeg gå til et ugeblad. Det handler om en sag, jeg gerne vil udforske, og så kan jeg bruge mig selv. Det personlige anker er altid godt”.

Viden trumfer ikke altid holdninger

I 2000 skrev Lone Frank i en kommentar, at der manglede dialog mellem videnskaben og resten af verdenen. Siden er der sket et kvantespring inden for formidling, konstaterer hun.

”Vi har fået en generation af forskere, for hvem det er naturligt at stille sig op og formidle. De vil virkelig gerne. Og der bliver øst masser af viden ud. Vi har aldrig haft så mange kanaler at formidle på, og medierne er blevet meget bedre til at lave videnskabsjournalistik”, siger Lone Frank og fortsætter med et retorisk spørgsmål:

”Så man kan godt spørge sig selv, hvorfor debatten alligevel er præget af så megen uvidenhed? Hvordan kan så mange være imod vacciner, og hvorfor tvivler så mange på klimaforandringerne eller har så mange holdninger til, hvordan vi bekæmper forandringer? Det er fordi, det ikke alene handler om viden. Du kan pumpe nok så meget viden ud, du kan bare ikke altid ændre folks holdninger med viden”, siger Lone Frank.

Som videnskabsjournalist betragter hun sin rolle, som den der skal se uhildet på tingene og analysere sig frem til, i hvilken retning evidensen peger.

”Hvis der er debat, skal jeg ikke bare give begge sider lige meget taletid, hvis det er soleklart, at den ene side har fat i den lange ende. Min rolle er snarere at forsøge at afdække det sandest mulige her”.

Hun mener, at universiteterne har en konkret interesse i at spille ind med fakta i debatten.

”Universiteterne og deres nytte i samfundet bliver synlig, når forskerne er i medierne. Ikke bare, når de formidler deres opdagelser, også når de bruges som kommentatorer til aktuelle begivenheder”, siger Lone Frank, der også slår fast, at forskere ikke skal vente på at blive ringet op af journalister.

”Er der forskere, som sidder og tager sig til hovedet, fordi de hører eller ser noget, som de mener er noget vrøvl, skal de komme på banen hurtigt med deres kundskab. Ellers kører toget. De skal turde blande sig. Men med en forståelse af, hvorfor nogle læsere er faktaresistente. Det handler frygteligt meget om følelser”.

Vil ikke have æren

Lone Frank er drevet af den motor, som journalist og forsker deler: Hvordan hænger verden sammen?

”Vi har bare forskellige tilgange til de spørgsmål, vi forholder os til. Da jeg forskede, var det konkret i rottehjerner. Nu beskæftiger jeg mig med, hvordan forskning påvirker den måde, vi ser tingene på. Tag eksemplet med psykisk sygdom; her er det interessant at gå bag om tallene. Hvornår mener vi selv, at vi er syge og raske? Det er hele tiden en undren over fænomener”.

Ærgrer Lone Frank sig aldrig over, at hun forlod den akademiske verden, for så kunne hun jo selv have fundet svarene?

”NEJ, jeg taler jo hele tiden med forskere, og det bekræfter mig i, at det var godt, at jeg ikke blev i det akademiske spor. For jeg ville være for længst være gået død i de daglige frustrationer over at skulle søge penge, administrere og kæmpe med videnskabelige tidsskrifter. Nu beskæftiger jeg mig med udvalgte store og små spørgsmål, som jeg kan skrive artikler eller bøger om, eller lave podcasts om. Det passer mig uendelig meget bedre”.

Lone Frank mener heller ikke, at den videnskabelige verden er gået glip af en forsker, fordi hun valgte formidlingsvejen.

”Jeg overlader gerne til andre at lave opdagelser og skaffe resultater til veje. Bare jeg får lov til at analysere resultaternes betydning i verden”.