Æresdoktor 2023: Professor Timothy L. Lash (Faculty of Health)

Visninger

Hvordan håndterer vi bias i epidemiologisk og klinisk forskning? Dette vigtige spørgsmål har den førende amerikanske epidemiolog Timothy L. Lash fra Emory University, USA, leveret en række svar på ved at udvikle det teoretiske og matematiske grundlag for biasanalyser.

Timothy L. Lash har desuden ydet et stort bidrag inden for kræftepidemiologi og er hovedforfatter til de mest anvendte og citerede lærebøger om epidemiologi på verdensplan: Modern Epidemiology of Applying Quantitative Bias Analysis to Epidemiologic Data.

Timothy L. Lash har stærke bånd til Aarhus Universitet, hvor han er adjungeret professor. Han har publiceret mere end 160 artikler i samarbejde med AU-forskere, især om biasanalyser, men også om f.eks. brystkræft. Udover tilknytningen til Klinisk Epidemiologisk Afdeling har Timothy L. Lash samarbejdet med en række kliniske afdelinger på Aarhus Universitetshospital som f.eks. Kræftafdelingen, Molekylær Medicinsk Afdeling, Lever-, Mave-, og Tarmsygdomme og Hjertesygdomme.

Læs mere om Timothy L. Lash på hans hjemmeside