2019 Modtagere af Dronning Margrethe II's rejselegat til studerende ved Aarhus Universitet


Axel Hee Rømer, kandidatstuderende i Arkæologi, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Axel Hee Rømer er motiveret, ambitiøs og udviser stort initiativ, når det kommer til at udvikle sin viden. Hans interesse i maritim arkæologi har fået ham til at søge ud over den normale undervisning udbudt i Aarhus ved at besøge museer i Sverige for at lære om fund fra skibbrud, tage fag i undervandsarkæologi som del af sit udvekslingssemester ved Christian-Albrechts-Universität i Kiel og melde sig som frivillig ved marinearkæologiske udgravninger for Moesgård Museum og Strandingsmuseet. I sine fag på både bacheloren og kandidaten har Axel Hee Rømer demonstreret et højt niveau af dygtighed, selvstændighed og hårdt arbejde samt en iver efter at tage fat på intellektuelt udfordrende emner.

Axel Hee Rømer deltager aktivt i aktiviteter uden for universitetet for at udvide sin viden om historie og arkæologi, træne sine evner i feltarbejde og engagere sig i formidling af forskning til offentligheden.

Legatet vil gøre det muligt for Axel Hee Rømer at lave museumsforskning i udlandet i forbindelse med hans speciale, der omhandler ældre dansk maritim historie og kolonihandel.

Line Pedersen, kandidatstuderende i Molekylær Ernæring og Fødevareteknologi, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet.

Line Pedersen udviser stor motivation for sin faglige uddannelse inden for fødevarer. Hendes bachelorprojekt omhandlede forbrugerstudier med unge på forskellige klassetrin på flere skoler i Odense. Line forestod selv kontakten til skolerne, udfærdigelse af spørgeskemaet og udførelse af studierne i de forskellige klasser. Hendes bachelorprojekt endte ud i et omfattende eksperimentelt studie, hvor hun selv forestod databehandlingen, og resultatet blev et meget struktureret og velskrevet engelsk bachelorprojekt.

Line Pedersen har vist et stort engagement i undervisningen og en stor forståelse for hele fødevarekæden med indsigt i, at den endelige fødevarekvalitet afhænger af alle processer fra jord til bord, som er hele omdrejningspunktet i bacheloruddannelsen Agrobiologi. Line Pedersen har, blandt meget andet, været frivillig på Food Festival, hvor hun har formidlet instituttets forskning og uddannelser.

Line Pedersen vil gerne lave sit masterprojekt inden for sensorik hos virksomheden DuPont, der har sensoriske faciliteter rundt omkring i verden, bl.a. i Singapore og USA. Rejselegatet kan være med til at realisere dette. 

Jon Hagen Herskind, kandidatstuderende i Idræt, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Jon Hagen Herskind har som studerende på idrætsuddannelsen udmærket sig som en særdeles engageret og talentfuld studerende. Han har udvist stor interesse for og deltaget aktivt i alle undervisningsaktiviteter og i adskillige forskningsaktiviteter inden for emnefelterne ”træning og rehabilitering” og ”muskelfysiologi”.

Jon Hagen Herskind er blevet optaget på det igangværende ”Research Honours”-program på Health, som kun er for særligt talentfulde studerende. Og han har netop fået sit forskningsprojekt accepteret på et 4+4 ph.d.-forløb, så han kan fortsætte på ph.d.‐uddannelsen i direkte forlængelse af sit kandidatspeciale.

Jon Hagen Herskinds igangværende forskningsprojekter om muskeltræthed har allerede resulteret i en række lovende foreløbige resultater. Med rejselegatet vil Jon kunne præsentere sine resultater i internationale fagmiljøer og bygge videre på forskningen i samarbejde med udenlandske forskningsinstitutioner. Her vil han kunne hente værdifuld erfaring vedrørende de faglige og metodologiske emner, som hans forskningsprojekter handler om.  

Jannik Fenger, kandidatstuderende i Statskundskab, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

Jannik Fenger afsluttede sin bacheloruddannelse i Statskundskab i sommeren 2019. Han har en meget flot bacheloreksamen med topkarakterer i de fleste fag og er blandt de allerdygtigste studerende på sin årgang. Han har, sideløbende med sine bachelorstudier, været studentermedhjælper på forskellige forskningsprojekter, herunder et projekt finansieret af European Research Council. Han har også siddet i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag.

Jannik Fenger har faglige interesser inden for komparativ og almen statskundskab. Han har specielt interesseret sig for forholdet mellem etnisk konflikt, diversitet og holdningsdannelse med særlig henblik på skabelsen af social tillid. Empirisk arbejde på dette felt kræver et kendskab til avancerede kvantitative metoder, som Jannik Fenger også mestrer.

Denne interesse vil Jannik Fenger videreføre i forbindelse med sit ophold på Uppsala Universitet, hvor han er optaget i forårssemestret 2020. Det er et topuniversitet inden for studiet af en række af statskundskabens kernediscipliner.