Arrangementer og workshops

Forskningsstøtteenheden holder løbende workshops om ansøgningsskrivningens kunst og informationsmøder om EU eller andre bevillingsgivere. Vi arbejder hele tiden på nye kurser og arrangementer, og du er velkommen til at kontakte os med ideer.

Skriv succesfulde ansøgninger - Workshop for ansatte på HEALTH - 25. april 2019

Målgruppe

Kurset henvender sig til forskningsårsstuderende, ph.d.-studerende og postdocs, som har ingen eller meget lidt erfaring med at skrive forskningsansøgninger.

Formål

Workshoppen giver deltagerne en introduktion til forskningsansøgningens forskellige elementer, hvordan de spiller sammen, og hvordan man kan sikre, at de forskellige elementer understøtter den overordnede projektidé. Workshoppen giver deltagerne værktøjer til at komme i gang med ansøgningsprocessen.

Inden workshoppen skal deltagerne forberede 1-sides beskrivelse af formål og perspektiver.

Workshopindhold

Workshoppen vil være en kombination af præsentationer, gruppearbejde og diskussioner.

Præsentationerne vil dække:

 • Hvad lægger evaluatorerne vægt på?
 • Hvordan er en ansøgning opbygget?
 • Hvordan skriver du de forskellige dele af ansøgningen?
 • Hvad skal du lægge vægt på, og hvad skal du undgå?
 • Hvordan laver du et budget?

I gruppearbejdet giver deltagerne hinanden feedback på 1-sides beskrivelse, der har fokus på ansøgningens formål og perspektiv. Efterfølgende vil grupperne påtage sig rollen som evaluatorer og bedømme en allerede indsendt ansøgning.

Krav til deltagere

Før workshoppen forventes deltagerne at have læst ”Råd og værktøjer til din fondsansøgning” på Forskningsstøtteenhedens hjemmeside:
http://medarbejdere.au.dk/administration/forskning-talent/forskningsstoetteenheden/raad-og-vaerktoejer-til-din-fondsansoegning/

Der forventes aktiv deltagelse i workshoppen, og gruppearbejdet forudsætter, at:

 • Deltagerne sender 1-sides beskrivelse om deres projekts formål og perspektiver inden kursusstart (se nedenfor).
 • Deltagerne er villige til at dele deres 1-sides beskrivelse.
 • Deltagerne indgår konstruktivt i diskussioner og feedback med de andre deltagere.

Deltagerne skal medbringe computer til kurset. Den vil blive brugt i gruppearbejdet.

Undervisere

Inge Andresen og Vibeke Just Andersen, Forskningsstøtteenheden

Praktisk information

Din 1 sides beskrivelse sendes til vja@au.dk senest d. 16. april 2019. Den udarbejdes med udgangspunkt i enhedens selvhjælpsværktøj om ”Formål og Perspektiver” i projektbeskrivelsen.

Tidspunkt: 25. april 2019, kl. 09:00 – 12:00

Sted: Konferencecentret, Mødelokale 1.1, Frederik Nielsens Vej 2, 8000 Aarhus C

Registrering på dette link senest d. 16. april 2019.

Good Grantmanship and the Danish Funding Landscape, August 28th 2019 – for students and employees at Science and Technology

Target group

International as well as Danish PhDs and postdocs at the Faculty of Science and Technology with little or no experience in grant writing.

Purpose

The purpose of the workshop is to give the participants an intensive introduction to the component parts of the grant proposal, how they fit together, and how writers can ensure that each part supports the overall argument and which techniques to use when writing your proposal. The purpose of the workshop is also to introduce the Danish funding landscape and AU internal procedures regarding proposal submission.

Workshop content

The workshop will be delivered as a combination of presentations, group work and discussions.  The presentations will cover:

 • What do reviewers want to see?
 • What are the component parts of the proposal?
 • How to compose each part of the proposal?
 • Who are the most important Danish funders, and what do they support?
 • Which procedures do you need to observe in the proposal phase?

In the group work, participants will discuss the drafts of the objectives and perspectives section of their individual projects and do a mock review of a sample proposal.

Participant requirements

Before the workshop, participants are expected to have read the ‘advice and tools for your grant proposal’ on the RSO website.

The group work will require that the participants are prepared:

 • to forward a “one page proposal” to the presenters before the day of the workshop.
 • to share their draft with the other participants.
 • to enter into constructive discussion of the drafts of the other participants in the group.

Practical information

Time:              August 28th.

Venue:           

Registration:  Mail to  Mads Lykke Berggreen.

Please bring your laptop to the workshop. You will need it for the group work.

The workshop will be in English. Make sure to cancel your registration, if you are unable to attend.


297092 / i40