Arrangementer og workshops

Forskningsstøtteenheden holder løbende workshops om ansøgningsskrivningens kunst og informationsmøder om EU eller andre bevillingsgivere. Vi arbejder hele tiden på nye kurser og arrangementer, og du er velkommen til at kontakte os med ideer.

Invitation til møde i Forum for Fundraisere, 9. januar 2018

 

Invitation til møde i Forum for Fundraisere

den 9. januar 2018 kl. 13- ca.15

Forskningsstøtteenheden, Katrinebjergvej 107, lokale 7 i stueetage

 

EU har nu offentliggjort, hvilke forsknings- og innovationsemner man kan søge om støtte til i perioden 2018-2020 i form af nye arbejdsprogrammer. Programmerne kan findes på Kommissionens hjemmeside. Samtidig afspejler programmerne også tendenser eller temaer, som forventes i det kommende rammeprogram for forskning og innovation, FP9.

På næste møde i Forum for Fundraisere har vi derfor valgt at sætte fokus på de nye arbejdsprogrammer og fremadrettede tendenser. Vi ser på, hvad det er vigtigt at være opmærksom på overordnet i forhold til at skrive ind i en EU- kontekst. Og vi dykker ned i konkrete topictekster, og gennemgår hvad der er vigtigt i læsningen af disse.

Desuden har vi programsat oplæg om Open Science Platform, som måtte udgå sidste gang. Emnet er ligeledes på Kommissionens dagsorden, der fremadrettet er præget af ”Open Science, Open Innovation og Open to the World.”

Program:

1. Velkomst - Tværgående fokusområder i arbejdsprogrammer og EU's kommende rammeprogram, FP9
v/ Pernille von Lillienskjold, funktionschef, Forskningsstøtteenheden, AU

2. Arbejdsprogrammer for Horizon 2020, Societal Challenges 2018-2020 (50 min)
v/ Torben Thams Classen m.fl., Forskningsstøtteenheden

3. Pause

4. Open Science Platform
v/ Marie Louise Conradsen, videnskabelig koordinator, iNano

5. Afslutning
v/ Pernille von Lillienskjold, funktionschef, Forskningsstøtteenheden, AU

Mødet er åbent for alle, som har interesse.

How to get your hands on EU funding - for Arts and BSS, 10th January

Do you think funding from EU is a bit of a black box for researchers from the social sciences and humanities? Do you want to know more about the opportunities for participation?

Then join our seminar Wednesday 10th of January 2018 at Aarhus University.

At the seminar, you can

  • Hear about the calls for 2018-2020 and how social sciences and humanities fit in
  • Get tips and tricks on how to get started and join an EU-project

The seminar focuses on collaborative projects and societal challenges, but we will present other relevant opportunities as well.

Morten Gylling from Eurocenter (Danish Agency for Science and Higher Education) will make an introductory presentation. He is our National Contact Point in the areas of Societal Challenge 6 (Inclusive, innovative and reflective societies), Science with and for Society (SWAFS) and Marie Curie Actions.

The Arts-BSS-team in Research Support Office will participate actively in the workshop.

All researchers and other staff from Arts and BSS at Aarhus University are welcome, beginners as well as experienced.  

Seminar Programme

13:00-13:10: Welcome and introduction to agenda

13:10-14:00: Morten Gylling: Introduction to Societal Challenges for researchers from social sciences and humanities. Opportunities and ways to participate.

14:00-14:15: Break

14:15-14:45: How to establish a network and join an EU project

14.45-15:00: Other opportunities in brief: Marie Curie Actions, ERC, COST Actions and SWAFS

15:00-15:30: Meet the Arts-BSS-team and Morten Gylling more informally. This is an opportunity to ask any questions and get more info on Marie Curie, ERC, COST and SWAFS for those interested.

Practical info

Time: Wednesday 10th of January 2018, 13:00-15:30

Place: The Richard Mortensen Room, Fredrik Nielsens Vej 2, Building 1422, 8000 Aarhus C

Deadline for registration: 3rd of January 2018.

Please register here: https://auws.au.dk/EUfundingArtsandBSS

Language: English

Please note the seminar will only be held if an adequate number of participants sign up.  Minor changes to the programme may still occur.

Informationsmøde - bliv klar til at søge Innovationsfondens opslag 2018, 16. januar 2018

Tirsdag den 16. januar 2018 kl. 13-15 inviterer Aarhus Universitet og Innovationsfonden til et åbent informationsmøde om Innovationsfondens opslag i 2018.

Informationsmødet foregår i Nobel Auditorium, Bygning 1482 – 105 i Nobelparken. På mødet kan du høre om fondens støtteordninger og få seneste nyt om fondens opslag i 2018. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål til repræsentanter fra Innovationsfonden.

Informationsmødet består i år af to dele, hvor første del (kl. 13.00 – 14.00) vedrører Grand Solutions, mens anden del (kl. 14.15 – 15.00) vedrører Innovationsfondens øvrige støtteordninger.

Grand Solutions er samarbejdsprojekter med tydeligt potentiale til at skabe viden, vækst og beskæftigelse i Danmark. Under Grand Solutions er der i 2018 to ansøgningsrunder, hvor de tematiske opslag har ansøgningsfrist d. 20. februar 2018, mens det åbne opslag har en forventet ansøgningsfrist i august. Der forventes tematiske opslag inden for følgende områder:

  • Strategiske vækstteknologier, herunder: materialer, digitalisering, produktion, droner og space
  • Bioressourcer, fødevarer, sundhed og livsstil
  • Sundhed og klinisk forskning
  • Velfærd og uddannelse
  • Energi
  • Miljøteknologi

Sandsynligvis kommer der supplerende tematiske opslag.

Informationsmødet holdes på engelsk.

Du kan læse mere om Grand Solutions 2018 på: https://innovationsfonden.dk/da/nyhed/grand-solutions-2018


297092 / i40