Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Løn Udbetaling af honorar

Udbetaling af honorar

Ansættelse i henhold til overenskomst/organisationsaftale

Der skal aflønnes i henhold til relevant overenskomst/organisationsaftale:

 • Hvis den pågældendes tilknytning til AU har karakter af et ansættelsesforhold og
 • Der udføres arbejde, som er overenskomstdækket.


Pejlemærker, fx:

 • Arbejdsgiveren har instruktionsbeføjelse og tilsynsbeføjelse
 • Arbejdet sker efter arbejdsgiverens anvisninger
 • Arbejdet sker for arbejdsgiverens regning og risiko, og afholder samtlige udgifter
 • Arbejdsydelsen er fastlagt på forhånd for en længere periode
 • Arbejdstageren arbejder i øvrigt under samme vilkår som andre ansatte
 • Arbejdsgiver afholder samtlige udgifter i forbindelse med det udførte arbejde 

Ansættelse på individuel kontrakt

Ansættelse skal ske på individuel kontrakt:

 • Hvis den pågældendes tilknytning til AU har karakter af et ansættelsesforhold og
 • Pågældende udfører arbejde, der ikke er overenskomstdækket.


Eksempler:

 • Ansættelse i stillinger efter AC-overenskomsten, men hvor man typisk ikke opfylder de uddannelsesmæssige forudsætninger.
 • Ansættelse til særlige arbejdsopgaver, der ikke er omfattet af de statslige overenskomster.
 • Medarbejdere, der ansættes med fast tjenestested og bopæl i udlandet, og hvor arbejdet udelukkende foregår i udlandet, er ikke omfattet af de statslige overenskomster. 

Udbetaling af honorar

Der kan udbetales honorar, hvis opgaverne efter en konkret vurdering:

 • Ikke har karakter af et ansættelsesforhold og
 • Arbejdet ikke er overenskomstdækket.

​​
NB: Der skal foretages en vurdering af, om den betalte ydelse står i rimeligt forhold til, hvad man betaler for andre lignende ydelser. Honoraret udbetales som en engangsudbetaling.

Pejlemærker:

 • Tilknytningen til AU er af kortvarig karakter.
 • Den, der udfører arbejdet, tilrettelægger, leder, fordeler og fører tilsyn uden anden instruktionsbeføjelse fra universitetet end det, der ved aftalens indgåelse, er aftalt.
 • Opgaven er tids- og opgavemæssigt klart afgrænset.


Eksempler:

Honorering af gæsteundervisere: 

 • Enkeltstående seancer af et begrænset antal dages varighed.
 • Udgangspunkt => undervisningsassistent-timesats. 
 • Undervisningsopgaver på højere niveau => ekstern lektor-timesats.
 • Gæsteforelæsning/-gæsteundervisning på særdeles højt niveau => aftales konkret.​


Honorering af konsulentopgaver:

 • Vurdering: står den betalte ydelse i rimeligt forhold til, hvad man betaler for lignende sammenlignelige ydelser?


Honorering af enkeltstående foredrag, som ikke er en del af et undervisningsforløb.

Godkendelsesprocedure:

 1. Udbetaling af særskilt honorar på beløb op til 25.000 kr. godkendes lokalt af anvisningsberettiget efter delegation fra institutleder/vicedirektør.
 2. Udbetaling af særskilt honorar på beløb mellem 25.000-50.000 kr. skal godkendes af institutleder/vicedirektør.
 3. Udbetaling af særskilt honorar på beløb over 50.000 kr. skal godkendes af dekan/universitetsdirektør efter indstilling fra institutleder/vicedirektør.

Der er aftalt særskilt godkendelsesprocedure på Science and Technology for fakturaer på varer og tjenesteydelser fra eksterne leverandører, der er indkommet via Indfak på cpr.nr.


1393708 / i40