Skemaer og blanketter

REEX skal bruges til at udbetale honorar, hvor man skal logge ind med oplysninger om hvor på AU man sidder. Derefter får man adgang til den digitale blanketløsning. Hvis en medarbejder bor i udlandet, men har Dansk CPR nummer bedes ”Blanket for udbetaling til udlændinge med dansk CPR anvendes”. Personer bosat på Færøerne og Grønland, må ikke gå igennem REEX.

Blanketterne er PDF-filer, der læses med Acrobat Reader.

Vi foretrækker at blanketterne udfyldes og indsendes digitalt. Oplever du problemer med en blanket, kontakt da Jannick på stub@au.dk.