Skemaer og blanketter

REEX skal bruges til at udbetale honorar, hvor man skal logge ind med oplysninger om hvor på AU man sidder. Derefter får man adgang til den digitale blanketløsning. Hvis en medarbejder bor i udlandet, men har Dansk CPR nummer bedes ”Blanket for udbetaling til udlændinge med dansk CPR anvendes”. Personer bosat på Færøerne og Grønland, må ikke gå igennem REEX.

Blanketterne er PDF-filer, der læses med Acrobat Reader.

Vi foretrækker at blanketterne udfyldes og indsendes digitalt. Oplever du problemer med en blanket, kontakt da Jannick på stub@au.dk.


Blanket til brug i forbindelse med anmodning om adgang til systemer:

Adgang til HR-Løn

Adgang til AU Timeløn

Hvis du har brug for hjælp med din bruger til HR-Løn, kontakt da Jannick Stenner Stubtoft (stub@au.dk) eller Gitte Møbjerg Hansen (gmh@au.dk)

Blanketter ved Health

Anvisning af timeløn for undervisere ved specialeuddannelsen i almen medicin

Anvisning af timeløn for undervisere ved forskningstræningen

Anvisning af timeløn m.v. for Health

Anvisning af timeløn m.v. for Retsmedicin

Blanket for udbetaling til udlændinge med danske CPR

Udbetalingsblanket