Arts

Før du melder et kursus ind

Vi er glade for, at du overvejer at udbyde et kursus under AU Summer University. Nedenfor finder du en række punkter der kan være nyttige at samle viden om, inden du stiller dit institut et forslag om at udbyde et kursus under AU Summer University. Dine muligheder vil være forskellige fra institut til institut, så inden du går i gang med at udvikle et kursus ,kan det være en ide at kontakte din institutleder, for at høre om du har opbakning fra instituttet, og om de kunne være interesserede i at udbyde dit kursus. 

Sådan kommer du i gang og generelle overvejelser
Har du en god ide til et kursus, men er du i tvivl om hvordan du kommer videre? Så kontakt os endelig. Vi hjælper dig gerne og sætter dig i kontakt med de rette personer. 

Udover at overveje hvilken form for undervisning, der skal være på dit kursus, og hvilket niveau det er på, er der enkelte ting, der skiller sig en smule ud fra de almindelige kurser, som du som underviser bør overveje i forbindelse med udviklingen af dit kursus. 

Målgruppe
Hvem er målgruppen for dit kursus? Er det primært eksterne internationale studerende, er det nuværende AU studerende eller en blanding? Overordnet set er der i 2019 ca. 25% internationale studerende, men fordelingen af disse varierer meget fra kursus til kursus, lige fra 90-100% eksterne internationale studerende på nogle kurser til 100% nuværende AU studerende på andre kurser. 

Tidspunkt 
En anden ting der skal overvejes er om kurset skal foregå i term 1 (første i juli) eller 2 (sidst i juli og først i august). Hvis dit kursus i høj grad henvender sig til internationale studerende, er det vores erfaring at bachelorkurser i juli er dem med størst international tilslutning og primært fra oversøiske studerende.Term 2 tiltrækker mest europæere - både på kandidat og bachelorniveau. AU studerende og danske studerende fra andre universiteter tager kurser i begge terms. 

Titel på dit kursus
Vi har i de senere år observeret, at de studerende i høj grad kigger på kurser med spændende titler, der indeholder nogle gode buzzwords. Et kursus skal selvfølgelig leve op til sin titel rent indholdsmæssigt, så der skal være en klar sammenhæng, men vi ser en stigende interesse for kurser med gode titler. De sælger sig selv. Dette er en faktor, der også kan overvejes, og som vi gerne rådgiver om.

Indmelding af kurser

Du skal bruge denne skabelon når du indmelder kursusforslag til din uddannelseskonsulent.

Deadline for at indmelde fag er d. 15/8 2019.

Markedsføring af kurser

Hvad vi gør

Markedsføringen er dels rettet mod AU studerende og andre danske studerende dels mod internationale studerende fra vores partner institutioner. Vi producerer plakat, postkort, konferencefolder samt forskelligt merchandise til rekrutteringsbrug bredt internationalt. Derudover laver vi annoncer på facebook, producerer nyhedsbreve, laver kampagner på studieportaler, og lægger alle kurser i onlinedatabaser, som tiltrækker studerende internationalt og fra andre danske universiteter. Vi er i løbende i kontakt med tidligere studerende og undervisere samt faste partnerkontakter, der sender grupper af studerende på udvekslingsaftalerne. Vi deltager desuden på EAIE, APAIE, NAFSA, tilvalgsdagen, international dag og kandidatdagen og modtager løbende besøg, hvor sommerskolerne promoveres. Vi markedsfører primært AU Summer University som et samlet brand og ikke de enkelte kurser som sådan. 

Hvad du kan gøre

Bruge dit internationale netværk, reklamere for fag blandt nuværende studerende og sende materiale, som du får tilsendt af os, til relevante kollegaer i udlandet. Det kan være relevant at supplere dette med mere målrettede kampagner mod bestemte målgrupper fra et bestemt universitet eller indenfor et snævert fagområde. Dette kræver en målrettet indsats fra undervisere eller internationale koordinatorer på fagniveau for at sikre, at der kommer et tilstrækkeligt antal ansøgere til sommerskolerne. 

Hvis du har spørgsmål til markedsføringen så kontakt Dorte Føns Sørensen, +45 87152591.

Undervisningsplanlægning og -afvikling

 

Undervisning

Da alle Summer University kurser er ordinære kurser, følger de også almindelig praksis på instituttet. Dog kan der være specielle der afviger fra almindelig praksis grundet lokaleforhold eller andre begrænsninger. Ingen kurser må være lettere at tage over sommeren end i de almindelige semestre.
Følgende er vejledende i forhold til almindelig praksis:

  • 5 ECTS skal som minimum have to ugers direkte undervisning med en samlet workload på 125-150 timer.
  • 10 ECTS skal som minimum have tre ugers direkte undervisning med en samlet en workload på 250-300 timer.

IU finder lokaler til afviklingen ud fra den enkelte undervisers ønsker. Det tilstræbes at afholde al undervisning samlet i Universitetsparken.

IU sørger for at optagne ansøgere får information om Introduktionsdag, Blackboard, Digital Eksamen, wifi-adgang og andre praktiske aspekter.

Eksamen

IU er i samarbejde med det administrative center og underviserne ansvarlig for planlægning og afholdelse af eksamen og reeksamen på AU Summer University samt karakterudskrifter og -tastning.

Bemærk at IU kun kan hjælpe med det praktiske ved stedprøver (skriftlige og mundtlige), der afholdes på Campus 8000 Aarhus C.

Ved brug af internationale gæsteundervisere anbefales det, at den faglige kontaktperson (VIP) gennemgår det danske karaktersystem og vejleder om praksis og regler på området med gæsteunderviserne.


1436126 / i40