Skabelon til indmeldelse af kurser

AU Summer University Kursusskabelon Arts

Artskurser på AU Summer University 2025

Artskurser på AU Summer University 2025
Fag på Bachelor niveau skal udbydes som IV-fag og det er derfor skabelonen til højre du skal udfylde og medsende din indmelding.
Fag på Kandidat niveau kan kun udbydes, hvis fagbeskrivelsen ligger inden for og i forlængelse af studieordningsbeskrivelserne for de forskellige valgfag. Du kan kontakte arts.uddannelseskvalitet@au.dk for at få tilsendt valgfagsskabeloner, der er forudfyldt med studieordningstekst, så du sikrer, at dit fag lever op til den gældende studieordning.
For at udbyde fag på KA-niveau kræver det desuden, at fagmiljøerne for de uddannelser, hvor valgfagsgrupperne ligger godkender, at de studerende kan tage valgfagene uden at have specifikke faglige forudsætninger. Alternativt skal de fastsætte de faglige forudsætninger. Dette kan måske være en udfordring, da der ofte er tale om forskningsemner på KA-niveau, hvor man må formodes, at der er brug for et solidt forhåndskendskab inden for en grundfaglighed.
Af mulige placeringer af SU2024 udbud på KA-niveau kan nævnes: DPU – Valgfag på de forskellige kandidatuddannelser. IKK: Engelsk (aktuelle emner); LICS (forskningsworkshop) og Nordisk (aktuelle forskningsemner). IKS: Arkæologi (kulturhistorisk seminar) og Filosofi (Filosofisk emne). Der kan være andre mulige placeringer.