Send sikker mail

AU IT tilbyder en løsning til afsendelse og modtagelse af krypteret og signeret mail, der ikke baserer sig på enkeltpersoners virksomhedssignaturer. Løsningen kaldes også eDag2, da den opfylder kravene for eDag2.

I denne løsning får man oprettet en mailadresse, hvor man kan modtage krypteret og signeret mail (fx sikkerpost@au.dk), og en funktionspostkasse, som den sikre mail afleveres ukrypteret i. Mails er dermed kun krypteret under transport, og ikke når de først er modtaget af AU.

Man bestemmer selv, hvem der har adgang til denne funktionspostkasse. Den kan fx anvendes af en afdeling, der skal kunne modtage sikker mail til sagsbehandling.

Hvis man skal afsende mails med denne løsning kræver det et plugin i Outlook, som IT-supporten installerer.

Kontakt jeres lokale IT-support, hvis I ønsker at kunne sende og modtage sikker mail.

Sikker mail mellem to personer

Hvis ens virksomhed (i dette tilfælde AU) har en sikker postkasse, er det også muligt at sende sikre mails mellem to personer. Dette kaldes ’direkte adressering’ eller ’tunnel mail’ og kræver ligeledes et plugin i Outlook for at sende. Kontakt din lokale IT-support.


1425885 / i40