Initiativer i relation til Økonomisk Institut og Oecon-uddannelsen

Afrapportering

Vi har haft et antal delprojekter, som beskrives særskilt nedenfor

 
A. Initiativ for studerende på 1. semester, BSc oecon og BA erhvervsøkonomi
Vi har valgt at lave et særligt initiativ for studerende på 1. semester, der skal hjælpe dem til at forbedre deres studiekompetencer. Dette er både med henblik på at forbedre deres generelle studiemiljø og for at formindske frafaldet. Vi har allieret os med en ekstern partner, Rambøll Management/Attractor. De har udviklet et kursus i læring for den reflekterende studerende for os. Der udbydes et separat kursus for hvert hold af 1½ dags varighed.

Rambøll Management/Attractor vil lave en samlet opfølgning af projektet. Denne eftersendes.

Idet vi fra E2011 har fået ny studieordning for begge bacheloruddannelser, er det ikke muligt at evaluere effekten før vi har en ny årgang (2012) at sammenligne med.


B. Ekstra matematik øvelser på 1. semester BA erhvervsøkonomi
Det er første år med en ny studieordning for BA i erhvervsøkonomi, hvor vi for alvor gør brug af deres matematik B niveau. Nogle studerende havde ikke været opmærksomme på denne nye studieordning, før de lod sig indskrive. For at lave en blødere overgang fra sidste år, hvor der var mindre matematik i denne uddannelse, har vi valgt at køre nogle ekstra matematik-øvelsestimer. Vi har tilmed valgt at benytte forelæserne til denne aktivitet for at få det på så højt niveau som muligt.

Vi ønsker at dette vil nedbringe frafaldet til det almindelige leje fra tidligere år. Dette kan måles til sommer 2012.


C. Øvelser i kandidatfag
I kandidatvalgfaget International Trade har der i år været tilknyttet to phd-studerende foruden forelæseren. De har dermed haft mulighed for at lave nogle øvelsestimer i faget, som supplement til de normale forelæsninger. Denne aktivitet er afholdt med henblik på at forbedre det faglige studiemiljø.Vi vil måle initiativets effekt ved at sammenligne de gennemsnitlige karakterer fra denne eksamenstermin med tidligere terminer.


D. Opstartspenge til KØN
Der er få kvindelige studerende på oecon- og erhvervsøkonomiuddannelserne. I perioden 2005-2010 blev der optaget 27% kvindelige bsc.oecon-studerende og 47% kvindelige ba.soc-studerende (erhvervsøkonomi-studerende). Frafaldsprocenten opgjort for 1. års studerende var til gengæld højere for kvindelige studerende end for mandlige. For oecon-studerende var den 30% sammenlignet med 23% for mænd. For erhvervsøkonomer var tallene 25% og 22%.

En gruppe kvindelige studerende har på den baggrund ønsket at starte en ny forening for kvindelige økonomistuderende, KØN. De har fået opstartspenge til at løbe foreningen i gang. De har desuden fået kontor på gangen med de andre studenterforeninger.

Vi forventer på den baggrund, at frafaldet for kvindelig studerende vil nærme sig det for mandlige studerende. Vi forventer dog også en vis indkøring, og vil ikke måle effekten før sommeren 2013.

Projektbeskrivelse


A. Initiativ for studerende på 1. semester på BSc. Oecon og BA erhvervsøkonomi
Vi har valgt at lave et særligt initiativ for  studerende på 1. semester, der skal hjælpe dem til at forbedre deres studiekompetencer. Både med henblik på at forbedre deres generelle studiemiljø og at formindske frafaldet. Vi har allieret os med en ekstern partner, Rambøll Management/Attractor. De har udviklet et kursus i læring for den reflekterende studerende for os. Der udbydes et seperat kursus for hvert hold af 1½ dags varighed.

Budget: 150.000 kr.B. Ekstra matematik øvelser på 1. semester BA erhvervsøkonomi
Det er første år med en ny studieordning for BA i erhvervsøkonomi , hvor vi for alvor gør brug af deres matematik B-niveau. Nogle studerende havde ikke været opmærksom på denne nye studieordning, før de lod sig indskrive. For at lave en blødere overgang fra sidste år, hvor der var mindre matematik i denne uddannelse, har vi valgt at køre nogle ekstra matematik-øvelsestimer. Vi har tilmed valgt at benytte forelæserne til denne aktivitet for at få det på så højt niveau som muligt.

Budget: 25.000 kr.C. Øvelser på kandidatfag
På kandidatvalgfaget International Trade har der i år været tilknyttet to phd-studerende foruden forelæseren. De har dermed haft mulighed for at lave nogle øvelsestimer i faget, som supplement til de normale forelæsninger. Denne aktivitet har til formål at forbedre det faglige studiemiljø.

Budget: 9.000 kr.D. Harvard-spil på kandidatfag
På kandidatvalgfaget Power and Influence in Organizations vil de anvende et Harvard-simulationsspil. Dette gøres for at forbedre det faglige studiemiljø.

Budget: 1.500 kr. i 2011.

315235 / i40