Oversigt over administrationen på AU

Administrationen på Aarhus Universitet består af fem vicedirektørområder, fire administrative centre på fakulteterne, Universitetsledelsens Stab, Erhverv og Innovation og Edu-IT. 


Enhedsadministrationen

  • De fem vicedirektørområder, AU HR, AU IT, AU Økonomi og Bygninger, AU Uddannelse og AU Forskning og Eksterne Relationer (Fællesadministrationen), betjener hele AU på tværs og refererer til universitetsdirektøren.
  • De fire administrative centre betjener de enkelte fakulteter og ledes af en administrationschef, som refererer til universitetsdirektøren og fakultetets dekan.

Universitetsledelsens Stab

  • Enheden refererer til rektor og yder politisk, strategisk og juridisk rådgivning og sparring til universitetsledelsen med særligt fokus på rektor, prorektor og universitetsdirektøren. 

Erhverv og Innovation

  • Enheden referer til erhvervsdirektøren og understøtter erhvervsudvalget i at realisere AU’s erhvervssatsning.  

Edu-IT

  • Hub'en refererer til prorektor og er AU’s fælles koordinerende støtteenhed, som samarbejder med de universitetspædagogiske centre om anvendelsen af læringsteknologi i undervisningen.  

Medarbejderservice på AU

Værktøjer, vejledninger og serviceydelser for alle ansatte

Slå op i emneindekset:


Enhedsadministrationen

Fællesadministrationen

AU HR

HR på Aarhus Universitet bidrager til universitetets kerneopgave ved at understøtte og videreudvikle AU’s organisatoriske kapabilitet og effektivitet gennem medarbejdere, organisation og kultur. HR er organiseret i hhv. Administrationscentre og Fællesadministration.

Læs mere om AU HR

AU IT

AU IT arbejder målrettet og dedikeret på at skabe effektive og sammenhængende brugervenlige digitale løsninger for ansatte og studerende på Aarhus Universitet.

Læs mere om AU IT

AU Økonomi og Bygninger

AU Økonomi og Bygninger varetager overordnede fællesfunktioner inden for økonomi- og bygningsområdet.

Vicedirektørområdet består af fem enheder: Regnskab, Økonomisekretariatet, Indkøb, Business Intelligence enheden og Bygninger.

Læs mere om AU Økonomi og Bygninger

AU Uddannelse

AU Uddannelse varetager fællesadministrative opgaver knyttet til uddannelsesadministration på Aarhus Universitetet i samarbejde med fakulteterne.

AU Uddannelse består af fem enheder: Studenterrekruttering og Optagelse, Studiesystemer, International Uddannelse, Studiestøtte samt Uddannelsesstrategisk Sekretariat.

Læs mere om AU Uddannelse

AU Forskning og Eksterne Relationer

Forskning og Eksterne Relationer består af enhederne Forskningsstøtteenheden, Talentudvikling og Forskermobilitet, Event og Kommunikationsstøtte samt Erhvervssamarbejde og Teknologioverførsel.

Læs mere om AU Forskning og Eksterne Relationer

Administrative centre

Administrationscenter Arts

Administrationscenter Arts understøtter fakultetets forskning og uddannelse med administrativ support til fakultetets institutter og centre inden for HR, bygningsservice, økonomi, IT, kommunikation, ph.d.- og studieadministration.

Læs mere om Administrationscenter Arts

Administrationscenter Aarhus BSS

Administrationscenter Aarhus BSS understøtter fakultetets forskning og uddannelse med administrativ support til fakultetets institutter og centre inden for HR, bygningsservice, økonomi, IT, kommunikation, eksterne relationer, ph.d.- og studieadministration.

Læs mere om Administrationscenter Aarhus BSS

Administrationscenter Health

Administrationscenter Health understøtter fakultetet med HR, bygningsservice, økonomi, IT, kommunikation, internationale aktiviteter, ph.d.- og studieadministration.

Læs mere om Administrationscenter Health

Administrationscenter Nat-Tech

Administrationscenter Nat-Tech understøtter forskning og uddannelse med administrativ support til  institutter og centre inden for HR, bygningsservice, økonomi, IT, kommunikation, ph.d.- og studieadministration. 

Læs mere om Administrationscenter Nat-Tech

Universitetsdirektør


Universitetsledelsens Stab

Universitetsledelsens Stab har som primær opgave at yde politisk, strategisk og juridisk rådgivning og sparring til universitetsledelsen med særligt fokus på rektor, prorektor og universitetsdirektøren.

Universitetsledelsens Stab er inddelt i fire grupper: Sekretariat, Jura, Analyse og Politik samt Kommunikation og Presse.

Læs mere om Universitetsledelsens Stab

Erhverv og Innovation

Erhverv og Innovation refererer til erhvervsdirektøren og understøtter erhvervsudvalget i at realisere AU’s erhvervssatsning. Erhverv og Innovation er inddelt i to overordnet grupper Erhvervsstaben samt Innovation og Entreprenørskab

Læs mere om Erhverv og Innovation.

Erhvervsdirektør

Edu-IT Hub

Edu-IT Hub'en er AU’s fælles koordinerende støtteenhed, som samarbejder med de universitetspædagogiske centre om anvendelsen af læringsteknologi i undervisningen.

Læs mere om  Edu-IT Hub'en