Læsegruppebørs

Afrapportering


Hvad var problemstillingen?
Da holdundervisning for størstedelen af bachelorfagene på Statskundskab er baseret på oplæg fra læsegrupperne, er det at have en læsegruppe af stor betydning for det faglige udbytte af undervisningen. Ligeledes tyder Studiemiljøundersøgelsen på, at de studerende bruger meget tid i læsegrupper, hvilket også indikerer, at læsegruppen ligeledes er en social base. Dog er andelen af de studerende, der har en læsegruppe, faldet. Fomålet med de bevilgede penge var derfor at øge de studerendes mulighed for at komme i en ny læsgruppe, såfremt de stod uden.


Hvad er der gjort?
Der er skabt opmærksomhed omkring Studievejledningens nyopstartede læsegruppebørs, og dermed om de studerendes muligheder for at få en ny læsegruppe eller indsupplere den, de har i forvejen. Denne synliggørelse er sket ved:

  • Tryk af flyers og plakater med information om læsegruppebørsen, der vil være tilgængelige og synlige rundt omkring på Statskudskabs område
  • En annonce for læsegruppebørsen i institutbladet ”Kandestøberen”
  • Studievejledningen har været ude på holdtimer og informere om læsegruppebørsen

Har initiativet haft den ønskede virkning?
Der er skabt synlighed omkring muligheden for at finde en en ny læsegruppe eller blive inkluderet i en i forvejen eksisterede. Der er allerede studerende, som har benyttet sig af læsegruppebørsen, og derigennem fundet en ny læsegruppe.


Key performance indicators

  • Færre studerende vil stå uden læsegruppe
  • Effekt på faglige præstationer og trivsel

Hvad kan universitet lære af projektet?
Hvis det viser sig, at faglighed og trivsel stiger i takt med, at færre studerende står uden en læsegruppe, er denne viden relevant for andre studiers indsats på området.
Læsegruppebørsen kan derfor tjene til inspiration for andre uddannelser, der ligesom Statskundskab i høj grad baserer undervisningen på læsegruppebidrag.

Projektbeskrivelse


Baggrund

En statskundskabsstuderende bruger i gennemsnit op imod 20 timer om ugen på forberedelse. Dette er et af de højeste tal for hele Business and Social Science. For det andet er Statskundskab et af de studier, hvor de studerende opholder sig meget på universitetet. Dette tyder på en høj læsegruppeaktivitet, hvilket finder støtte i tabel 8.4 i rapporten.  En høj læsegruppeaktivitet kræver dog, at de studerende har en læsegruppe, hvorfor det synes bekymrende, at andelen af folk, der har en læsegruppe eller en læsemakker til hverdag og i eksamensperioden, er faldet siden 2007.


Formål
Statsrådet ved Statskundskab ønsker at gøre en indsats for, at der er den bedste mulighed for at få en læsegruppe eller en læsemakker. En sådan indsats vil forbedre de studerendes arbejdstid samt forbedre det faglige studiemiljø for den enkelte og dermed øge den faglige integration.


Indhold
Statsrådet ønsker, at der skabes en effektiv læsegruppebørs. Denne skal formidle kontakten mellem folk, der ikke har nogen læsegruppe og dermed er i samme situation som én selv. Da Studievejledningen på Statskundskab allerede har lavet en læsegruppebørs, ønsker Statsrådet, at opkvalificere denne. Statsrådet og studievejledningen vil i samarbejde opreklamere læsegruppebørsen og sikre, at alle er klar over, at der findes en sådan børs. Statsrådet mener, at det essentielt for studiemiljøet, at de studerende har mulighed for at komme i en læsegruppe. Dette vil højne fagligheden og det sociale, i og med at man i denne kan reflektere over pensum samt har socialt samvær med andre.


Budget
Der er bevilget 14.820 kr. til projektet i 2011.

315238 / i40