Institutinternat

Afrapportering

 

Hvad var problemstillingen?

 

Hensigten var at arbejde med studiemiljøet og implementeringen af instituttets strategi for e-læring

 

Hvad er der gjort?

Der blev afholdt et seminar, hvor der i forskellige læringsgrupper blev arbejdet med studiemiljøet og e-læring. Dette arbejde tog udgangspunkt i en 2015 plan for anvendelse af det virtuelle rum i forbindelse med de studerendes læring, som blev præsenteret på instituttet. Alt arbejdet fra arbejdsgrupperne blev placeret i en Wiki til videre arbejde og implementering efterfølgende.

 

Har initiativet haft den ønskede virkning?

Ja, vi har iværksat 3 pilotprojekter som forandrer undervisningen i en række centrale fag med henblik på at udnytte det virtuelle rum som et læringsmiljø for de studerende.

 

Hvad er det fremtidige potentiale for projektet?

Der er iværksat pilotprojekter som implementeres i fagene i efteråret 2013 og foråret 2014. på baggrund af resultaterne herfor så vurderes den fremtidige videreudvikling. Der vil i forbindelse med rusintroduktionen i 2013 og så være fokus på det med e-læring og hvorfor det bruges i ECON fagene på uddannelser under ECON (Ha/Merc/Soc/OECON)
(Her kan der evt. opsættes ”key performance indikators”, som informerer om eventuelle fremtidige milepæle/målingspunkter efter afrapporteringstidspunktet.)

 

Hvad kan universitetet lære af projektet?

Hvordan fremtidens øvelsesundervisning kan designes til et større læringsudbytte hos de studerende.

 

Projektbeskrivelse

 

Indhold

Institut for Økonomi afholder den 31. september – 1. november 2012 et internat for alle medarbejdere med fokus på undervisning. Nedenstående emner er på programmet:

  • At gøre forelæsninger til endnu større læringsmiljøer                       
    Eksperter internationalt har skabt forskning og best practice omkring det at skabe læringsmiljøer i forlæsningerne. Med inspiration i denne ekspertise samt præsentation af erfaringer og metoder  fra egne eksperter, så er hensigten af danne basis for at skabe endnu større læringsmiljøer på vores uddannelser.
  • Strategisk udvikling

Med udgangspunkt i aftagerne for vores kandidater ønskes en diskussion i VIP grupperne omkring den strategiske profil for vore uddannelser. I den forbindelse tænkes der på ressource anvendelse, differentiering og branding.

  • Kvalitetssikring af uddannelse og læringsmiljøer  
    En vigtig del af læringsmiljøerne er vores uddannelseskompetencer og evaluering af disse. Med oplæg fra BSS ledelse omkring tanker om dette, samt egen udvikling gennem diskussion, søges det at finde en ranking af aktiviteter, som den enkelte underviser kan bruge til at danne sig en evaluering af sine undervisningskompetencer..

Baggrund

Vi finder på Institut for Økonomi, at dette internat er vigtigt for studiemiljøerne på HA/merc./oecon grundet den nylige fusion og flytning. Ved at sætte fokus på disse emner mener vi at kunne initiere den strategiske proces omkring faglig integration og stærkere læringsmiljøer.

Budget

Der er bevilget 130.000 kr. til projektet i 2012. 

374511 / i40