Studenter Hot-Spot

Afrapportering

Hvad var problemstillingen?

Som ingeniørstuderende er der en lang række udfordringer for at sikre en god gennemførsel af sit studie. Disse omfatter både faglige og mere studietekniske emner. De faglige elementer handler i høj grad om at de studerende skal anvende værktøjer som de selv forventes at sætte sig ind i, da der ikke er tid til det i undervisningen. Dette ker for en lang række af studerende selvstændigt, men særligt de frafaldstruede har udfordringer med dette. Det samme gælder for de sociale faktorer.

Hvad er der gjort?
Afholdt korte kurser i præsentationsteknik til eksamen, studieteknik, hurtiglæsning, teknisk rapportskrivning samt håndtering af eksamensangst. Se www.iha.dk/SKILLS for detaljer

Har initiativet haft den ønskede virkning?
At bedømme ud fra den tilbagemelding vi har fået fra de studerende - ja

Hvad er det fremtidige potentiale for projektet?
Projektet fortsættes med nye tilbud om ekstra curriculære aktiviteter. Der er indgået et samarbejde med fagforeningen på området om et fælles tilbud således at det sikres en koordinering.

Hvad kan universitetet lære af projektet?
Der er vigtigt at fokusere på alle aspekter af de studerende – ikke blot faglige, således at vi som universitet nedbringer det alt for store frafald på vore studier

 

 

Projektbeskrivelse

Baggrund og indhold

Ingeniørhøjskolen ved Aarhus universitet ønsker at etablere en tilbagevendende række studenter hot-spots. Et hot-spot er en kort seance med det formål at give den studerende kompetencer, som direkte kan bruges ind i hans/hendes studie (men som ikke hører til et enkelt kursus). Det kan fx være mod eksamensangst, skrivning af rapporter i konkrete værktøjer, præsentationsteknik mm.   Vi har gennem en årrække med stor succes afholdt hot-spots for undervisere om temaer som kan bruges direkte i undervisningen (der har været mellem 20 og 40 deltagere hver gang ud af en underviser stab på omkring 120). De har altid været planlagt så det er noget, der kan bruges direkte i undervisningen (for undervisere fx værktøjer til at lave elektroniske tests, nye måder at organisere gruppearbejde eller lignende), tilsvarende er målsætningen for studenter hot-spots. 

Til etablering af tiltaget skal der ansættes en projektmedarbejder.

Budget

Der er bevilget 100.000 kr. til projektet i 2012. 

374460 / i40