Alternative elektroniske tavler

Afrapportering

 

Hvad var problemstillingen?

I en del af auditorierne på ST samt nogle undervisningslokaler er der ophængt elektroniske tavler (det gælder f.eks. i Nygaard bygningen, Shannon bygbningen, Auditorium E Ny Munkegade). Ideen i elektroniske tavler er bl. a. 1) at underviserne dels kan bruge aktivt indhold i deres undervisning (direkte vise simuleringer, materiale fra hjemmesider mm) hvor de kan annotere dette, 2) kan gøre deres materiale mere levende, 3) kan gøre deres ”tavler” tilgængelige for de studerende efterfølgende. Desværre bliver dette slet ikke brugt (et kort check viste at flere steder kan man end ikke kan tilslutte sin PC til tavlen).

 

Hvad er der gjort?

Indkøbt og evalueret dels tablet PCere dels iPads samt software til disse. Indkøb og produktion af pulte så undervisere kan skrive på deres PC/iPad ifm undervisningen

 

Har initiativet haft den ønskede virkning?

Ja

 

Hvad er det fremtidige potentiale for projektet?

På ingeniørhøjskolen vil alle undervisere få udskiftet deres PC med enten en tablet PC eller en iPad således at det kan blive en standard for undervisning. Desuden vil der på Navitas blive taget højde for undervisningsformen ved indretningen af undervisningsfaciliteterne - konkret ved at underviser bordet kan understøtte at skrive på en tablet/iPad og projektoren placeres i midten af tavle væggen uden tavler der kan spærre for den.

 

Hvad kan universitetet lære af projektet?

Indførsel af ny undervisningsteknologi er udfordrende. Det skal være på en måde så det er let tilgængeligt for undervisere og noget de kan øve sig på udenfor undervisningsrummet.

1395732 / i40