Du er her: AU  Medarbejdere  Organisation og ledelse Universitetsvalg

Valg på AU

I år kan de studerende stemme og stille op til bestyrelse, Akademisk Råd, Ph.d.-udvalg og studienævn. VIP-ansatte kan stemme og stille op til Ph.d.-udvalg og studienævn.

Der skal vælges repræsentanter til de fire Ph.d.-udvalg på AU. Ansatte og ikke ansatte Ph.d.-studerende kan opstille og stemme til Ph.d.-udvalg. Indskrevne, men ikke ansatte, Ph.d.-studerende kan også opstille og stemme til Akademisk Råd og til bestyrelsen på AU.  Studerende på en kandidatuddannelse, som også er studerende på et Ph.d.-program, kan opstille og stemme til studienævnene.

Særligt for nye medarbejdere
I bedes være opmærksomme på, at nye kolleger (VIP), som ikke er med i 2. lønkørsel i september (19/9), ikke tildeles valgret automatisk. De skal henvende sig til Valgsekretariatet på valg@au.dk, for at blive tildelt valgret.

Særligt for nye studerende
I bedes være opmærksomme på, at nye studerende der først indskrives på studiet efter 1. oktober 2017, ikke tildeles valgret automatisk. De skal henvende sig til Valgsekretariatet på valg@au.dk for at blive tildelt valgret.

Tidsplan for valget

 • Fredag 18. august 2017
  Frist for fakulteterne til at oplyse om, hvordan organerne skal se ud i forhold til mandattal, repræsentationsområder mv. for de enkelte valggrupper.
 • Mandag 21. august – mandag 11. september 2017
  Udarbejdelse af valgcirkulære inkl. fakulteternes tjek af udkast til valgcirkulære.
 • Tirsdag 19. september 2017
  Frist for valgudvalgets godkendelse af endeligt cirkulære.
 • Onsdag 20. - fredag 22. september 2017
  Valgcirkulæret offentliggøres på www.au.dk/valg.
 • Søndag 1. oktober 2017
  Skæringsdato for stemmeret og valgbarhed.
 • Fredag 6. - mandag 9. oktober 2017
  Valglister over alle stemmeberettigede offentliggøres på  www.au.dk/valg med henblik på offentlig indsigelse.
 • Fredag 13. oktober 2017 kl. 12.00
  Frist for indsigelse mod de offentliggjorte valglister.
 • Mandag 16. - onsdag 18. oktober 2017
  De endelige valglister opslås på www.au.dk/valg.
 • Mandag 23. oktober 2017 kl. 9.00
  Periode for opstilling af kandidater begynder.
 • Fredag 27. oktober 2017 kl. 12.00
  Frist for opstilling af kandidater.
 • Mandag 30. oktober - onsdag 1. november 2017
  Kandidatlister offentliggøres på www.au.dk/valg med henblik på indsigelse.
 • Torsdag den 2. november 2017 kl. 12.00
  Frist for indgåelse af liste- og valgforbund.
 • Fredag 3. – mandag 6. november 2017
  Liste- og valgforbund offentliggøres.
 • Lørdag 4. november 2017
  Skæringsdato for stemmeret og valgbarhed
 • Onsdag 8. november 2017 kl. 12.00
  Frist for indsigelse mod opstillede kandidater og indgåede liste- og valgforbund.
 • Torsdag 9. – fredag 10. november 2017
  Meddelelse om evt. bortfald af valg (fredsvalg). Offentliggøres på www.au.dk/valg.
 • Torsdag 9. - fredag 10. november 2017
  Opslag af endelige opstillingslister på www.au.dk/valg.
 • Mandag 13. november kl. 9.00 – torsdag 16. november 2017 kl. 16.00
  Afholdelse af valg.
 • Fredag 17. november 2017
  Optælling af valg.
 • Mandag 20. november – onsdag 22. november 2017
  Frist for offentliggørelse af valgresultat. Valgresultatet vil dog blive offentliggjort, så snart det er tilgængeligt.
 • Torsdag 30. november 2017 kl. 12.00
  Frist for klager over de afholdte valg.
 • Torsdag den 1. februar 2018
  Nyvalgte tiltræder.
268130 / i40