Du er her: AU » Medarbejdere » Strategi og ledelse » Universitetsvalg

Valg på AU

23.-26. november 2015

Stemmeprocent

20.76% stemte til valget.


Tidsplan for valg

Tidsplan for valg og suppleringsvalg i efteråret 2015 på Aarhus Universitet

Mandag 17. august 2015

Frist for fakulteterne til at oplyse om, hvordan organerne skal se ud i forhold til mandattal, repræsentationsområder mv. for de enkelte valggrupper.

Mandag 24. august – mandag 7. september 2015

Udarbejdelse af valgcirkulære inkl. fakulteternes tjek af udkast til valgcirkulære.

Tirsdag 22. september 2015

Frist for valgudvalgets godkendelse af endeligt cirkulære.

Onsdag 23. - fredag 25. september 2015

Valgcirkulæret offentliggøres på www.au.dk/valg.

Torsdag 1. oktober 2015

Skæringsdato for stemmeret og valgbarhed.

Fredag 9 - mandag 12. oktober 2015

Valglister over alle stemmeberettigede offentliggøres på  www.au.dk/valg med henblik på offentlig indsigelse.

Onsdag 21. oktober 2015 kl. 12.00

Frist for indsigelse mod de offentliggjorte valglister.

Torsdag 22. - fredag 23. oktober 2015

De endelige valglister opslås på www.au.dk/valg.

Mandag 26. oktober 2015 kl. 9.00

Periode for opstilling af kandidater begynder.

Fredag 6. november 2015 kl. 12.00

Frist for opstilling af kandidater.

Mandag 9. - onsdag 11. november 2015

Kandidatlister offentliggøres på www.au.dk/valg med henblik på indsigelse.

Torsdag 12. november 2015 kl. 12.00

Frist for indgåelse af liste- og valgforbund.

Fredag 13. – mandag 16. november 2015

Liste- og valgforbund offentliggøres.

Lørdag 14. november 2015

Skæringsdato for stemmeret og valgbarhed

Onsdag 18. november 2015 kl. 12.00

Frist for indsigelse mod opstillede kandidater og indgåede liste- og valgforbund.

Torsdag 19. - fredag 20. november 2015

Meddelelse om evt. bortfald af valg (fredsvalg). Offentliggøres på www.au.dk/valg.

Torsdag 19. - fredag 20. november 2015

Opslag af endelige opstillingslister på www.au.dk/valg.

Mandag 23. november kl. 9.00 – torsdag 26. november 2015 kl. 16.00

Afholdelse af valg.

Fredag 27. november 2015

Optælling af valg.

Mandag 30. november – onsdag 2. december 2015

Frist for offentliggørelse af valgresultat. Valgresultatet vil dog blive offentliggjort, så snart det er tilgængeligt.

Fredag 11. december 2015 kl. 12.00

Frist for klager over de afholdte valg.

Mandag den 1. februar 2016

Nyvalgte tiltræder.

 

Læs om bestyrelseskandidaterne

Omnibus har interviewet de kandidater, som stiller op til AU's bestyrelse. Læs mere her.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 30.11.2015