Du er her: AU  Medarbejdere  Organisation og ledelse Universitetsvalg

Valg på AU

  • Valget er slut. Tak for din stemme.  

Valgresultat 2018

Til universitetsvalget 12.-15. november 2018 var der ni kampvalg - dvs. valg, hvor der kan stemmes på forskellige kandidater. Der var 63 fredsvalg og 19 bortfaldne valg. Se resultaterne:

Stemmeprocent

18,49% stemte til valget.

Studentermedlemmer af bestyrelsen er fundet

De to studentermandater til bestyrelsen går til Ditte Marie Thomsen fra Studenterrådets spidskandidater samt Karoline Poulsen fra Konservative Studerende. Ditte Marie Thomsen er valgt for perioden 1. februar 2019 - 31. januar 2021, mens Karoline Poulsen er valgt for perioden 1. februar 2019 – 31. januar 2020. Læs bestyrelsens vedtægter vedr. valg af interne medlemmer.   

Tidsplan for valget

Fredag 17. august 2018
Frist for fakulteterne til at oplyse om, hvordan organerne skal se ud i forhold til mandattal, repræsentationsområder mv. for de enkelte valggrupper.

Mandag 20. august – mandag 10. september 2018
Udarbejdelse af valgcirkulære inkl. fakulteternes tjek af udkast til valgcirkulære.

Tirsdag 18. september 2018
Frist for valgudvalgets godkendelse af endeligt cirkulære.

Onsdag 19. - fredag 21. september 2018
Valgcirkulæret offentliggøres på www.au.dk/valg.

Mandag 1. oktober 2018
Skæringsdato for stemmeret og valgbarhed.

Fredag 5. oktober - mandag 8. oktober 2018
Valglister over alle stemmeberettigede offentliggøres på  www.au.dk/valg med henblik på offentlig indsigelse.

Fredag 12. oktober 2018 kl. 12.00
Frist for indsigelse mod de offentliggjorte valglister.

Mandag 15. - onsdag 17. oktober 2018
De endelige valglister opslås på www.au.dk/valg.

Torsdag 18. oktober 2018 kl. 9.00
Periode for opstilling af kandidater begynder.

Fredag 26. oktober 2018 kl. 12.00
Frist for opstilling af kandidater.

Mandag 29. oktober - onsdag 31. oktober 2018
Kandidatlister offentliggøres på www.au.dk/valg med henblik på indsigelse.

Torsdag den 1. november 2018 kl. 12.00
Frist for indgåelse af liste- og valgforbund.

Fredag 2. – mandag 5. november 2018
Liste- og valgforbund offentliggøres.

Søndag 4. november 2018
Skæringsdato for stemmeret og valgbarhed

Onsdag 7. november 2018 kl. 12.00
Frist for indsigelse mod opstillede kandidater og indgåede liste- og valgforbund.

Torsdag 8. – fredag 9. november 2018
Meddelelse om evt. bortfald af valg (fredsvalg). Offentliggøres på www.au.dk/valg.

Torsdag 8. - fredag 9. november 2018
Opslag af endelige opstillingslister på www.au.dk/valg.

Mandag 12. november kl. 9.00 – torsdag 15. november 2018 kl. 16.00

Afholdelse af valg.

Fredag 16. november 2018
Optælling af valg.

Mandag 19. november – onsdag 21. november 2018
Frist for offentliggørelse af valgresultat. Valgresultatet vil dog blive offentliggjort, så snart det er tilgængeligt.

Torsdag 29. november 2018 kl. 12.00
Frist for klager over de afholdte valg.

Fredag den 1. februar 2019
Nyvalgte tiltræder.

268130 / i40