Oversigt over AU valg i de kommende år

Oversigt over, hvad der stemmes til i de kommende år på AU:

X = der afholdes valg om efteråret det år, hvor den pågældende valggruppe kan stemme og stille op.

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Bestyrelsen VIP x x
Bestyrelsen TAP x x
Bestyrelsen STUD x x x x
Akademiske Råd VIP x x
Akademiske Råd
Ansatte Ph.d.-studerende
x x x x
Akademiske Råd TAP (observatør) x x
Akademisk Råd STUD x x x x x x x x
Ph.d.-udvalg VIP x x x
Ph.d.-udvalg STUD x x x x x x x x
Studienævn VIP x x x
Studienævn STUD x x x x x x x x