Oversigt over AU valg i de kommende år

Oversigt over, hvad der stemmes til i de kommende år på AU:

X = der afholdes valg om efteråret det år, hvor den pågældende valggruppe kan stemme og stille op.

 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Bestyrelsen VIP   x x x
Bestyrelsen TAP x x x
Bestyrelsen STUD x x x x x x x x x
Akademiske Råd VIP x x x
Akademiske Råd
Ansatte Ph.d.-studerende
x x x x x x
Akademiske Råd TAP (observatør) x x x
Akademisk Råd STUD x x x x x x x x x x x x x
Ph.d.-udvalg VIP x x x x
Ph.d.-udvalg STUD x x x x x x x x x x x x x
Studienævn VIP x x x x
Studienævn STUD x x x x x x x x x x x x x