AUHRA

Personaleadministration

AUHRA er det personaleadministrative HR-system ved AU. Alle medarbejdere ved AU kan fremsøges med oplysninger om ansættelsesforhold, fraværsdata, løndata, enhedstilknytning, ansættelseshistorik, tillidshverv, arbejdstilladelser for udlændinge mm. En lang række rapporter er desuden tilgængelige. Ulønnede medarbejdere i form af eksempelvis gæstelektorer og –professorer, adjungerede lektorer og professorer findes også i AUHRA. Systemet er modtager af lønrelaterede data fra SLS efter hver lønkørsel. Alle medarbejderdata vedr. arbejdsrelationer i Medarbejderstamkortet findes i AUHRA. AUHRA udsender en række notifikationer om snarligt udløb af tidsbegrænsede ansættelser, refusionsansøgninger mm.

AU HR udbyder kurser i generel anvendelse af AUHRA for medarbejdere. Kurserne er både introduktionskurser og ”genopfriskningskurser”.

Fraværsregistrering 

Indtastning af fravær (sygdom, ferie, omsorgsdage etc.) skal skal ske gennem administrative medarbejdere for alle enheder. Medarbejderne kan følge med i deres fravær via. mit.au.dk

Lønbehandling

HR medarbejdere har i dag mulighed for at slå medarbejderes løn op i HRløn fra SLS.

Lønforhandling

Til understøttelse af lønforhandling i får HR medarbejdere adgang til følgende som udleveres til ledere og tillidsrepræsentanter:

  • Et udvalg af den enkelte medarbejders lønoplysninger i AUHRA. Disse oplysninger kan overføres fra AUHRA til Excel
  • Anonymiserede løndata for hele AU, som er samlet i et regneark, der bliver distribueret via AUHRA.

Medarbejderudviklingssamtale (MUS)

AU HR har udarbejdet et samlet MUS-koncept til hele AU. Konceptet består af procesbeskrivelser, tjeklister og skemamateriale samt it-understøttelse vha. AUHRA. MUS-konceptet i AUHRA giver mulighed for at medarbejder og leder kan anvende hver sit forberedelsesskema og gemme det resulterende fælles aftaleskema.