AUHRA

Personaleadministration

AUHRA er det personaleadministrative HR-system ved AU. Alle medarbejdere ved AU kan fremsøges med oplysninger om ansættelsesforhold, fraværsdata, løndata, enhedstilknytning, ansættelseshistorik, tillidshverv, arbejdstilladelser for udlændinge mm. En lang række rapporter er desuden tilgængelige. Ulønnede medarbejdere i form af eksempelvis gæstelektorer og –professorer, adjungerede lektorer og professorer findes også i AUHRA. Systemet er modtager af lønrelaterede data fra SLS efter hver lønkørsel. Alle medarbejderdata vedr. arbejdsrelationer i Medarbejderstamkortet findes i AUHRA. AUHRA udsender en række notifikationer om snarligt udløb af tidsbegrænsede ansættelser, refusionsansøgninger mm.

AU HR udbyder kurser i generel anvendelse af AUHRA for medarbejdere. Kurserne er både introduktionskurser og ”genopfriskningskurser”.

Fraværsregistrering 

Indtastning af fravær (sygdom, ferie, omsorgsdage etc.) skal skal ske gennem administrative medarbejdere for alle enheder. Medarbejderne kan følge med i deres fravær via. mit.au.dk

Lønbehandling

HR medarbejdere har i dag mulighed for at slå medarbejderes løn op i HRløn fra SLS.

Lønforhandling

Til understøttelse af lønforhandling i får HR medarbejdere adgang til følgende som udleveres til ledere og tillidsrepræsentanter:

  • Et udvalg af den enkelte medarbejders lønoplysninger i AUHRA. Disse oplysninger kan overføres fra AUHRA til Excel
  • Anonymiserede løndata for hele AU, som er samlet i et regneark, der bliver distribueret via AUHRA.

Medarbejderudviklingssamtale (MUS)

AU HR har udarbejdet et samlet MUS-koncept til hele AU. Konceptet består af procesbeskrivelser, tjeklister og skemamateriale samt it-understøttelse vha. AUHRA. MUS-konceptet i AUHRA giver mulighed for at medarbejder og leder kan anvende hver sit forberedelsesskema og gemme det resulterende fælles aftaleskema.

Ring til HR-IT

Vi anbefaler altid at der sendes en supportsag til hrit@au.dk, men vi kan også kontaktes på 8715 0606 i følgende tidsrum: Man- Fredag 09:00 -15:0. 

Serviceinfo.au.dk

Se venligst på Serviceinfo om de problemer, du oplever, fx skyldes vedligehold eller driftsproblemer på AU's systemer.

FAQ

Du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål vedr. AUHRA under FAQ'en.

Vi anbefaler Chrome browser til AUHRA

Gå til FAQ her

Vejledninger & Nyttige links

Vejledninger til AUHRA

Vejledninger

Se alle på vejledningssiden her

Nyttige links

Webadresse til systemet AUHRA

http://auhra.au.dk/auhra.au.dk

Husk - du skal være på AU's netværk eller på vpn

Hurtig genvej til denne side

www.au.dk/auhra

Du kan trække disse link op til favoritter 

Nyhedsarkiv

Se kig evt. i  Nyhedsarkivet

Alle der er oprettet som brugere, modtager nu og da en mail om nyheder fra AUHRA

Vi vil fremover benytte Serviceinfo til driftsstatus på AUHRA

Vi forsøger at skrive til de relevante brugere, f. eks. fraværsadministratorer, hvis det er nyheder i dette områder.