HR-data og analyse

HR-data i en let tilgængelig og interaktiv form både som procesunderstøttelse til daglig drift og som styringsredskab for ledelsen på alle niveauer af universitetet


Arbejdet med HR-data og analyse omfatter HR-data på tværs af systemer.

Opgaverne omfatter blandt andet:

  • nøgletal, statistik og ledelsesinformation
  • tværgående analyser og ad hoc dataforespørgsler
  • indberetning til myndigheder. Fx Forskerrekrutteringsstatistik

Der er fokus på HR-ledelsesinformation, analyser, datakvalitet, ens indberetning af data i AU's HR-systemer samt udvikling af HR-kuben og Power BI-rapporter med data fra HR-systemerne.


HR-kube

HR-kuben indeholder data fra en række systemer som MitHR samt AU's rekrutteringssystem samt HR-data fra AU's ESDH-system. I HR-kuben samles en række data og nøgletal.

Kuben kan fx tilgås igennem Excel eller Power BI. Langt de fleste brugere af ledelsesinformation kan klare sig med adgang til de Power BI-rapporter, som er bygget med data fra HR-kuben. Men det er også muligt at få adgang til selve HR-kuben.

Få adgang til HR-kuben eller Power BI-rapporterne her


Strategiske rammekontrakt, Målopfølgning og Normer for rekruttering.

HR Data og Analyse leverer HR-data til 'Den strategiske rammekontrakt' og 'Målopfølgning'.

Til 'Normer for rekruttering' findes der en særskilt Power BI-rapport.

Har du brug for uddybning af de pågældende data, er du meget velkommen til at kontakte os.


Datakvalitet

HR Data og Analyse har et stort fokus på og en stor berøring med datakvaliten i HR's forskellige systemer, da datakvaliten er afgørende for troværdigheden af ledelsesinformation. HR Data og Analyse er ikke systemejere i forhold til HR-systemer, men bidrager til at højne datakvaliteten og arbejder for at få mere korrekte og fyldestgørende data i HR's systemer.

HR Data og analyse arbejder blandt andet med datakvaliteten i forhold til brugen af stillingstyper og stillingskoder (STIKO) samt fælles lønkoder. HR-medarbejdere kan læse mere om FDD (Fælles DataDisciplin) samt lønkodekataloget og afvigende løndelstekster på HR's Sharepoint.

Du kan også læse mere om brugen af stillingstyper mv. nedenfor og på MSK-hjemmesiden.

Har du forslag til indsatsområder, er du meget velkommen til at kontakte os.


Stillingskategorier, stillingstyper, stillingsgrupper og stillingskoder

En hjørnesten i HR-rapportering på AU er stillingsbegreberne.

Stillingskategori bruges til at inddele stillinger i VIP, PHD, ING, DVIP, TAP, DTAP mv.

Stillingstype angiver en overordnet stilling fx 111 Professor. Stillingskoden angiver forskelle i den overordnede stilling. Fx STIKO '12114 Professor, tidsbegrænset.'

Stillingsgrupperne findes i forskellige variationer, hvor stillingstyperne grupperes efter formål. Et eksempel er 'AU i tal'-grupperingen i Professor, Lektor, Adjunkt, Postdoc mv.. Et andet eksempel er grupperingen i Junior VIP/Senior VIP. 

Du kan også læse mere om brugen af stillingstyper på MSK-hjemmesiden.

Adgang til HR-kube og Power BI

Har du brug for adgang til HR-kuben eller HR Power BI-rapporterne, skal du kontakte

og oplyse dit AUID.

Udfra din stilling og ansættelsessted vurderer HR Data og Analyse, hvorvidt og hvad du har brug for adgang til. I tvivlstilfælde kontakter HR Data og Analyse din leder for yderligere afklaring. Læs mere her


AU i tal

HR Data og Analyse leverer data om 'antal medarbejdere' under Personaleadsnittet i 'AU i tal'.

I 'AU i tal' findes der også årsværkstal, som leveres af AU Økonomi. Henvendelse om disse skal rettes til AU Økonomi.

HR kan desuden levere data på antal FTE (Full-time equivalent), hvor medarbejdernes ansættelsesbrøk opgøres på et specifikt tidspunkt eller over en periode. Disse findes også i HR-kuben og i Power BI-rapporten med bestand-data (028).