Motionscentre og træningsfaciliteter på AU

På AU finder du en række motionsrum og træningsfaciliteter for medarbejdere.


For at benytte faciliteterne skal man nogle steder være medlem af den lokale personaleforening og andre steder kræves der medlemskab af motionsklubben.

Der findes træningsfaciliteter, som kan benyttes af AU medarbejdere, følgende steder:

 • Aarhus
  Motionscenteret, Vestereng Idrætszone, Paludan Müllers Vej 110,8200 Aarhus N
  Navitas Fitness, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus
  • NB: Navitas Fitness er kun for medarbejdere, studerende og lejere på Navitas.
 • Foulum
  Et motionsrum findes i Bygning A10, Blichers Allé 20, 8830 Tjele. Motionsrummet er til glæde for alle medarbejdere ved AU-Foulum.
 • Emdrup
  Motionsklub, DPU, Bygning D, Tuborgvej 164, 2400 København NV
 • Silkeborg
  Et motionsrum findes i Bygning C, Vejlsøvej 25, 8600 Silkeborg.

Ud over disse, kan dit institut eller din afdeling også tilbyde forskellige former for træning. Forhør dig hos din sekretær om hvilke muligheder, der er hos jer.