HR-systemer

AU HR, HR Data og Digitalisering supporter systemerne:

HR Data og Digitalisering Support

Hvad sker der når jeg opretter en sag ?

Når du opretter en sag til HR Data og Digitalisering via AU's supportportal, så kan du følge status og udvikling inde under "mine sager".

Sagen bliver herefter fordelt, efter hvilket HR system den vedrører. Nogle sager bliver dog allerede opklaret inden de fordeles.

Du vil altid kunne forvente at modtage et svar på din henvendelse og skulle der gå længere tid end forventet er du velkommen til, at skrive til os inde på sin sag for at høre hvor langt vi er med din sag.

Bemærk: Det er ikke længere muligt at skrive en mail til HR Data og Digitalisering. Supporthenvendelser vil kun blive behandlet igennem portalen.

Alle henvendelser i personlige indbakker vil blive afvist og henvist til serviceportalen

Ring til HR Data og Digitalisering

Vi anbefaler altid at du opretter en sag via AU's supportportal på support.au.dk . Vi kan ofte bedst hjælpe dig via din indsendte supportsag, du kan ikke forvente at din sag løses pr. telefon.

HR løsning (AUHRA, Medarbejderstamkort, Ny HR løsning)

Nyt HR system - Projekt

Workzone

Har du brug for support til Workzone, kan du måske finde svar i Vejledninger, FAQ eller oversigt over Kendte Fejl. Hvis du ikke finder svaret her, kan du kontakte din lokale superbruger, som kan hjælpe dig med de mest almindelige spørgsmål. Hvis nødvendigt, kan din superbruger hjælpe med at tage kontakt til HR Data og Digitalisering. 

eRekruttering

Har du brug for support til Emply Hire, skal du kontakte din lokale superbruger. Superbrugeren sørger for, at du får hjælp og tager kontakt til HR Data og Digitalisering eller leverandøren, hvis det er nødvendigt.

Hvis du har ændringsønsker til Emply Hire, skal du melde det ind til din superbruger. Superbrugergruppen mødes jævnligt for at prioritere ændringsønskerne.

Supportansvarlig for HR Data og Digitalisering

Har du spørgsmål til de enkelte systemområder så kontakt de ovenstående.

Den supportansvarlige er ansvarlig for den overordnede support på tværs af systemforvaltnings områderne. Opgaven er at sikre en god og ensartet support på tværs af systemområderne, planlægge supporttiltag i afdelingen og sparre med chefen for HR Data og Digitalisering ang. supporten.

Den supportansvarlige kan kontaktes med henblik på HR Data og Digitaliserings overordnet support, håndteringen af en supportsag m.m.

Ana Maria Sønderskov Clausen

Supportansvarlig og Systemforvalter

 

HR-IT ændrer navn til HR Data og Digitalisering

HR-IT enheden i AU HR ændrer fra 1. maj 2021 navn til ”HR Data og Digitalisering”.

Ændringen af enhedens navn sker som en direkte følge af enhedens strategi 2021-2026. Enhedens berettigelse er ”at være den digitale drivkraft inden for HR området, og herunder at være forretningens proaktive samarbejdspartner ved digitalisering af sagsgange og anvendelse af HR data”.

De it-systemmæssige ansvarsområder i enheden er uændret og der sker ingen forandring i medarbejdersammensætningen i forbindelse med ændring af enhedens navn.

Web- og mailadresser

I forbindelse med navneændringen foretages der ikke ændringer i forhold til vores hjemmesider eller mailadresser. Supportsager til HR Data og Digitalisering sker fortsat gennem AU’s Serviceportal via support.au.dk bemærk at navneændring i AU’s Serviceportal først sker i løbet af maj måned.


Serviceinfo

Se venligst på Serviceinfo om de problemer, du oplever, fx skyldes vedligehold eller driftsproblemer på AU's systemer.